Zdravotné stredisko

Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Rastislav Havrilla

Adresa:
Na rínku 276/7
082 12 Kapušany
kontakt:
+421 51 794 19 12

Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Marianna Vachaľová

Adresa:
Na rínku 276/7
082 12 Kapušany

kontakt:
+421 918 300 803

zdravotná sestra Alžbeta Pribulová

ORDINAČNÉ HODINY:

pondelok, streda 7:30 hod. - 14:00 hod., 14:00 hod. - 15:30 hod. administratíva

POZOR ZMENA: piatok 7:30 hod. - 14:00 hod.

utorok, štvrtok lekárka ordinuje: Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o., Kukorelliho 334/16, 087 01 Giraltovce, +421 908 488 904

Od 01. 07. 2022 začína na zdravotnom stredisku prevádzku GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA. Bližšie informácie čoskoro.


Zubná ambulancia

MUDr. Ingrid Hromjaková

Adresa:
Na rínku 276/7
082 12 Kapušany

kontakt:
+ 51 794 11 34


Zubná ambulancia

MUDr. Miriama Jančová

Adresa:

Na rínku 276/7
082 12 Kapušany

kontakt:
+51 794 10 82

NOVU - MED center, s.r.o.

Poskytovanie zdravotnej starostlivosti a služieb súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti.

a) Domáca ošetrovateľská starostlivosť.

b) Dopravná zdravotná služba.

c) Záchranná služba - zdravotná asistenčná služba.

Ordinačná doba (platná pre oddelenie domácej ošetrovateľskej starostlivosti - DOS):

pondelok – piatok: 7:00 - 15:30 hod.

Ordinačná doba (ostatné - DZS, ZS): NON - STOP

Kontakt:

NON - STOP DISPEČING

Tel.: +421 51 20 20 750 ; +421 919 140 757

Email: info@novu-med.sk

Web: www.novu-med.sk

Riaditeľ spoločnosti: Bc. Lukáš Havrilla

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN RESCUE, o. z.

Primárnym cieľom združenia je zvyšovanie povedomia o prvej pomoci a jej význame v bežnom živote formou ukážok poskytovania prvej pomoci a zdravotnej výchovy v škôlkach, školách, na pracoviskách a verejných priestranstvách.

Ďalším cieľom združenia je poskytovanie kvalitnej prvej pomoci formou zdravotnej asistenčnej služby na rôznych typoch podujatí.

ZÁCHRANNÁ SLUŽBA - RAYMAN RESCUE patrí medzi ostatné zložky integrovaného záchranného systému (IZS).

Otváracia doba: NON - STOP

Kontakt:

NON - STOP DISPEČING

Tel.: 051 20 20 750 ; 0919 140 757

Email: info@rayman-rescue.sk

Web: www.rayman-rescue.sk

Štatutárny orgán združenia: Bc. Lukáš Havrilla