Menu

Zdravotné stredisko

  • Praktický lekár pre deti a dorast

MUDr. Rastislav Havrilla

Adresa:
Na rínku 276/7
082 12 Kapušany

Telefón:
051/794 19 12


  • Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Milan Baranovič

Adresa:
Na rínku 276/7
082 12 Kapušany

Telefón:
051/794 12 29


  • Praktický lekár pre dospelých

MUDr. Peter Gazdik

Adresa:
Na rínku 276/7
082 12 Kapušany

Telefón:
051/794 11 60

  • Zubná ambulancia

MUDr. Ingrid Hromajková

Adresa:
Na rínku 276/7
082 12 Kapušany

Telefón:
051/794 11 34

  • Zubná ambulancia

MDDr. Miriama Gáborová

Adresa:
Na rínku 276/7
082 12 Kapušany

Telefón:
051/794 10 82