VZN

Všetky platné VZN obce Kapušany sú k dispozícii k nahliadnutiu na I. poschodí OcÚ Kapušany, referát administratívno-správny a registratúry, zodpovedná osoba: Mgr. Magdaléna Verčimáková, +421 907 842 151

Rok 2024

Rok 2023

Rok 2022

Rok 2021

Rok 2020

Rok 2019

Rok 2018

Rok 2017

Rok 2016

Rok 2015