Doplnenie knižničného fondu v Obecnej knižnici

Doplnenie knižničného fondu v Obecnej knižnici

Tento projekt podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia v sume 1100 €. 

V rámci projektu bolo zakúpených 83 knižných titulov, z toho 2 ks detskej náučnej literatúry, 23 ks beletrie pre deti, 58 ks beletrie pre dospelých. Projektom a v rámci povinného spolufinancovania bolo uhradené predplatné 8 periodík - Mama a ja, Kamarát, Záhradkár SK, Fifík, Urob si sám, Zdravie, Záhrada Urob si sám, Pekné bývanie. 20 % dotácie bolo vyčlenených na nákup kníh vydaných s podporou FPU alebo vydaných inštitúciami v priamej pôsobnosti Ministerstva kultúry SR. Zakúpený knižničný fond a periodiká sú umiestnené v Obecnej knižnici v Kapušanoch. Cieľ projektu doplniť a zatraktívniť ponuku nových knižných titulov bol naplnený. Atraktívna ponuka motivuje k registrácii nových čitateľov. Za obdobie po zakúpení knižničného fondu sa prihlásilo takmer o 100 % viac detí do 15 rokov ako za rovnaké obdobie v predchádzajúcom roku. Uskutočnilo sa viacero sprievodných podujatí - Hviezdoslavov Kubín, podujatia zamerané na Spoznávanie knižnice a zážitkové čítanie.

Zo zakúpených knižných titulov je k dispozícii výstava v priestoroch knižnice.