Všeobecné informácie

Obec Kapušany leží na styku severného okraja Slánskych vrchov so Šarišskou vrchovinou v doline Sekčova. Nadmorská výška sa tu pohybuje od 240 do 520 m n.m. Nad obcou na výbežku lesa sa vypína komplex stredovekého hradu. Miestnym občanom je známe, že pod hradom vyviera prameň siričito - uhličitej vody. Okrajom obce preteká rieka Sekčov súbežne so železničnou traťou Bardejov – Prešov. Okresné mesto Prešov, ktoré je vzdialené od obce 10km oddeľuje cesta I.triedy I 50.

Samosprávny kraj:   Prešovský
Okres:   Prešov
Región:   Horný Šariš
IČO:   0032 72 39
Počet obyvateľov (k 31.12.2019)   2 164
Rozloha:   1 131 ha
Prvá písomná zmienka:   1248
Starosta:    Ing. Ján Zemčák
Telefón:   051/79 41 102, 0907 941 770