Tradičné kované náradia hradov

Na NKP hrad Kapušany nám pribudli tradičné kované náradia. Tie vyrobil p. Matúš Jalakša v rámci projektu Tradičné kované náradia hradov, ktorých výrobu podporil formou štipendia z verejných zdrojov Fond na podporu umenia