Cirkevný zbor Aleluja


Cirkevný zbor Aleluja vznikol v roku 1990 a od počiatku ho vedie p. Ľudmila Kreheľová. Dnes má vyše 30 členov, zväčša ľudí v strednom veku. Repertoár zboru je sakrálny a zvýrazňujú sväté omše nielen u nás, ale aj v obciach, ktorých pozvanie prijímajú. V roku 2007  vydali CD nosič s nahrávkami skladieb z celého cirkevného roka.