Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany 2020"Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky"

Hradná sezóna v roku 2020

Spoločný projekt Ministerstva kultúry SR a Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR “Zapojenie nezamestnaných do obnovy kultúrneho dedičstva - 2 podporovaný z operačného programu Ľudské zdroje – refundovaného z Európskeho sociálneho fondu, úspešne funguje na Slovensku už od roku 2011. 

V roku 2020 takto získalo prácu na našom hrade, na obdobie 7 mesiacov, 10 pomocných a 10 odborných pracovníkov pod vedením koordinátora p. Zdenka Petráska. ÚPSVaR Prešov refunduje mzdy a povinné odvody, stravné týchto pracovníkov, náklady na vstupnú zdravotnú prehliadku, úrazové poistenie. 

Ministerstvo kultúry SR v rámci realizácie projektu „Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany 2020“ bude dotovať náklady na materiál na murovanie a konzerváciu, náradie, dopravu, archeologický výskum v priestoroch západnej veže a architektonicko-historický výskum. 

Zhodnotenie sezóny 2020

Práca pracovníkov bola viditeľná najviac po zložení lešenia z južnej steny západnej veže. Vynikli 3 zreštaurované okenné otvory, na ktorých pracovníci doplnili výpadky muriva z vonkajšej aj vnútornej steny, vymurovali sedlie pri oknách, niky. 

Z vonkajšej steny sa pracovníci presunuli do vnútorných priestorov, v ktorých pod dohľadom Krajského pamiatkového úradu v Prešove skompletovali tri steny západnej veže. Na budú rok zostáva vnútrajšok východnej steny západnej veže zvnútra veže. 

Pracovníci upravili priestory bývalej strážnice, priestory nad zelenou strechou severozápadnej hospodárskej budovy predhradia (klenbovej miestnosti), kde bola objavená a zrekonštruovaná strielňa. Pracovníci doplnili aj výpadky muriva na okenných otvoroch pri vstupnej bráne do hradu. Bol realizovaný archeologický a architektonicko-historický výskum.

Budúci rok budú práce zamerané na vnútrajšok východnej steny západnej veže, vnútrajšok hradného paláca pri vyústení vstupu do západnej veže, južnú stenu hradného paláca. 

V tejto súvislosti bude potrebné zrealizovať architektonicko-historický výskum južnej steny hradného paláca, archeologický výskum v ďalšej časti hradného paláca. Momentálne pracujeme na vyhodnotení projektu a príprave žiadosti o dotáciu na Ministerstvo kultúry SR na budúci rok.

                                                               Zdenko Petrásek, koordinátor prác