Betlehem v obci Kapušany


Obci Kapušany bola poskytnutá dotácia v rámci Výzvy Predsedu PSK 2022 vo výške 6000,- € na realizáciu dreveného Betlehema, ktorý bude prvýkrát verejne vystavený počas tohtoročných vianočných sviatkov na Námestí sv. Martina.

Kolorovaný farebný Betlehem je dielom rezbára - slobodného umelca Jozefa Dúbravského z Vyšných Ružbách. Pozostáva z postáv: Jezuliatko v jasličkách s erbom obce Kapušany, sv. Mária, sv. Jozef, 3 králi, oslík a vôl.

Obec Kapušany sa podieľala na spolufinancovaní povinnou sumou min. 20 % z poskytnutej dotácie - 1200,- €.