Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kapušanoch

Názov projektu :                        Zníženie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kapušanoch

Kód projektu v ITMS 2014+ :               310041H263

Miesto realizácie projektu :                Obec Kapušany

Zmluvná výška NFP:                            278 125,97 EUR

Časová realizácia projektu:                od 07/2018 – 06/2019

Hlavným cieľom projektu „Znižovanie energetickej náročnosti budovy obecného úradu v Kapušanoch“ je zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy obecného úradu. Vlastníkom budovy je obec Kapušany.

Projekt zahŕňa

• Stavebné práce - realizácia opatrení na znižovanie energetickej náročnosti budovy

Druh projektu:  dopytovo orientovaný projekt

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou www.op-kzp.sk

Súbory na stiahnutie

Publicita projektu (PDF: 381 KB)