Mládežnícke futbalové centrum

Mládežnícke futbalové centrum /MFC/


Mládežnícke futbalové centrum Kapušany sa snaží vytvárať čo najviac
príležitostí pre športovanie detí a mládeže z obce Kapušany a blízkeho
okolia. V roku 2020 mali aktivity centra dopad na vyše 60 detí a ich
rodiny.

Medzi tieto aktivity patrili najmä:- organizácia Letného futbalového kempu Kapušany,

- špecifická športová príprava detí a mládeže: účasť v dlhodobých futbalových súťažiach,

- účasť na turnajoch regionálneho charakteru.

V školskom roku 2020/2021 začalo MFC realizovať pohybovo športové
aktivity pre čo najväčší počet detí v materskej škole a v 1. ročníku
základnej školy prostredníctvom projektu DAJME SPOLU GÓL v spolupráci so
SFZ v rozsahu 1x do týždňa (45 - 60 minút).

Ďalšou činnosťou MFC je
realizácia futbalových aktivít ako jednej z možností zdravého životného štýlu
pre žiakov prvého stupňa ZŠ v rozsahu 1x do týždňa (120 minút).