Referát administratívno - správny a registratúry

Mgr. Magdaléna Verčimáková

E-mail: sekretariat@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0907 842 151

Agenda:

  • evidovanie spisových materiálov a vedenie záznamov z rokovaní obecného zastupiteľstva,
  •  prijímanie a rozdeľovanie korešpondencie a jej evidovanie v protokole,
  •  vedenie evidencie katastra, zabezpečovanie zápisov a vkladov,
  •  príprava stanovísk k podnikaniu,
  •  vyhotovenie štatistických údajov, výkazov v rámci činnosti referátu,
  •  zabezpečovanie činnosti podateľne,
  •  obsluha miestneho rozhlasu, aktualizácia oznamov na obecnej tabuli,
  •  osvedčovanie listín a podpisov,
  •  vybavovanie bežnej korešpondencie v rámci činnosti referátu,
  •  príprava akcií organizovaným obecným úradom,