Posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

Vybavuje:

Referát sociálnej práce

Tel. kontakt:

 051/7941 226, 0905 840 155

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz,
  • potvrdenie o výške príjmu žiadateľa,
  • kópie lekárskych správ - nálezov.

Poplatok:

  • bez poplatku

Lehota na vybavenie:

  • 30 dní