Športujme v parku

Dobrovoľníckou prácou zamestnancov Tatrabanky sme mohli vytvoriť ďalšie športovisko v Parku sv. Cyrila a Metoda.
 Vytvoril sa priestor pre osadenie pingpongového stola, ktorý je dostupný 24/7 pre všetkých nadšencov daného športu. 


Projekt bol zrealizovaný prostredníctvom finančnej podpory zamestnaneckého grantu Nadácia Tatra banky v sume 750€.