Ovocný sad Nezábudka

V rámci úspešného projektu „Ovocný sad Nezábudka“, ktorý podporila Nadácia Tipsport vo výške 310€ bol zrevitalizovaný verejný priestor a to vysadením 10 tradičných ovocných stromčekov.

V spolupráci s ZŠ s MŠ Kapušany sa dané stromčeky vysadili na dve etapy, nakoľko niektoré druhy ovocných stromov sa musia sadiť v polke novembra. V prvej etape, dňa 20.10.2023 ("Medzinárodný deň stromov") sa vysadilo 6 tradičných odrôd ovocných stromov. Druhá etapa - dosadenie 4 ďalších stromov, sa konala dňa 15.11.2023.

Deti prvého stupňa ZŠ si rozdelili stromy, ktorým dali mená a budú sa o nich s láskou starať a pozorovať ako rastú v rámci školského programu Kolégium zelenej školy.