inovativny_druh_sportu_v_obci_kapusany

Inovatívny druh športu v obci Kapušany

Kapušany pre všetkých, n.o. získala dotáciu z rozpočtu Prešovského samosprávneho kraja v rámci Výzvy poslancov PSK na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie pre rok 2023.

Za získanú dotáciu 3500,00 € v rámci projektu "Inovatívny druh športu v obci Kapušany" bol obstaraný inovatívny a multifunkčný športový produkt TEQ stôl, ktorý slúži na TEQ športy.

TEQ športy sú veľmi podobné už existujúcim a populárnym športom, ako futbal, tenis, stolný tenis, hádzaná, volejbal, ale to všetko v menšom a atraktívnejšom ponímaní. TEQ stôl je špeciálne zaoblený športový stôl, ktorý sa vyznačuje svojou flexibilitou pri používaní, skladovaní a najmä športovom vyžití. Na tomto multifunkčnom stole sa dá praktizovať až 6 športov a to: Teqball – kombinácia futbalu a nohejbalu, Teqis – mini plážový tenis, Teqvolejbal – mini volejbal, Teqpong – stolný tenis na zaoblenom stole, Qatch – mini hádzaná a ParaTeqball – teqball pre hendikepovaných športovcov.

Inovatívnou formou chceme osloviť a prilákať mládež k športu. Zároveň si uvedomujeme, že sa nároky mládeže na šport menia. V súčasnosti sa vo svete rozmáhajú netradičné a inovatívne športové odvetvia, ktoré reflektujú revolučné zmeny v spoločnosti a svojim moderným prístupom, dizajnom, pravidlami si čoraz viac získavajú mládež na svoju stranu. TEQ športy sú športy so silným prepojením na športové hviezdy nielen svetové, ale aj slovenské, športy so silnou sociálnou inklúziou, nenáročnosťou na financie pre jeho hráčov a atraktivitou v rámci sveta sociálnych médií, spĺňajú atribúty toho, ako mládež priviesť, vybudovať vzťah k športom a ponúknuť novú športovú sebarealizáciu.

„Projekt je podporený z rozpočtu PSK“