FS Kapušančan

Folklórny súbor Kapušančan je teleso záujmovo - umeleckej činnosti, ktorý sústreďuje záujemcov o folklórne umenie z radov detí a mládeže obyvateľov obce Kapušany, žiakov základnej školy v Kapušanoch, ale i iných obcí okolia Kapušian. FS sa vo svojej činnosti zameriava na pestovanie a sústavný rozvoj ľudového umenia v ľudovom speve, hudbe, tanci, v ľudových hrách a zvykoch. Vyhľadáva a umelecky spracúva folklórny materiál regiónov východného Slovenska, najmä Šariša, kde dominuje kontinuálna prezentácia tradičnej kultúry obce Kapušany a najbližšieho okolia.

Súbor sa skladá:

  • z tanečnej zložky
  • zo speváckej zložky a sólistov
  • z ľudovej hudby

Viac informácií nájdete na FS Kapušančan