KAPU - virtuálna brána do minulosti Kapušianskeho hradu

Základné údaje o projekte KAPU - virtuálna brána do minulosti Kapušianskeho hradu:

"Projekt podporený z rozpočtu PSK"

Výzva: Výzva Predsedu PSK

Podprogram: 2.3 bežné (neinvestičné) výdavky, nehmotné kultúrne dedičstvo

Výška poskytnutej dotácie: 1500 €
Spolufinancovanie z rozpočtu obce: 330 €
Termín realizácie projektu: máj - október 2021
Výstupy projektu:

Dodanie virtuálnych okuliarov v počte 1 ks, v ktorých je nainštalované:

  1. - virtuálne video hradu Kapušany v hypotetickej verzii v roku 1715 spracované na základe poznatkov architektonicko-historického výskumu, geodetického zamerania, architektúry daného obdobia na východnom Slovensku. Video umožňuje návštevníkovi hradu cestu späť do minulosti  prechádzkou hradom. Virtuálne video v 3D formáte je ozvučené  a pôsobí ako sprievodca. Sprievodné slovo je zamerané na popis hradu, jeho históriu, využitie a stavebné riešenie jeho častí,
  2. - 2D video, ktorého motívom je jedna z povestí o hrade, konkrétne povesť o oslíkovi.

Virtuálne okuliare sú počas sezóny dostupné v správcovskom objekte na hrade.

Realizácia projektu prispieva v zvýšení atraktívnosti NKP hrad Kapušany pre návštevníkov. Prehliadke hradu pridáva pridanú hodnotu, okuliare pôsobia ako virtuálny sprievodca, v prenesenom význame sú bránou do minulosti Kapušianskeho hradu. Umožňujú návštevníkovi virtuálnym spôsobom absolvovať prehliadku v priestoroch v podobe hradu pred jeho vypálením v roku 1715.

Prostredníctvom virtuálnych okuliarov je možné absolvovať prehliadku aj mimo priestorov hradu, rozširujú sa tak možnosti pre imobilných občanov, ale aj možnosti prezentácie hradu na veľtrhoch a rôznych podujatiach, pracovných cestách.