Obnova prvkov detského ihriska v parku sv. Cyrila a Metoda

Nadácia COOP Jednota spoločne s partnermi v rámci svojej činnosti realizovala projekt
7. ročníka Programu podpory lokálnych komunít vďaka ktorému podporila aktivity smerujúce k rozvoju našej komunity.

Víťazným projektom bol projekt pod názvom „Obnova prvkov detského ihriska v parku sv. Cyrila a Metoda“ a to v sume 6 000 EUR.