Žiadosť o vydanie sobášneho listu bez koncovky


Vybavuje:
Matričný úrad

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736

V sobášnom liste ženy, ktorej sa tento úradný výpis týka, sa jej priezvisko uvedie bez koncovky slovenského prechyľovania, ak o to písomne požiada.

K vybaveniu potrebujete:

  • platný občiansky preukaz žiadateľky,
  • sobášny list,
  • žiadosť o úpravu priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania.

Poplatok:

  • bez poplatku