Vydanie povolenia na zvláštne užívanie ciest – rozkopávky

Vybavuje:

Sekretariát

Tel. kontakt:

 051/7941102, 0907 842 151

K vybaveniu potrebujete:

  • Zjednodušená PD (situácia, rez cestným telesom + technická správa) – 1 x, 
  • Vyjadrenia dotknutých orgánov – SPP, VVS a.s. o tom, ako sú vedené site, + telekomunikační siete
  • Žiadosť

Poplatok:

  • 20,00 €  fyzická osoba
  • 100,00 € právnická osoba

Lehota na vybavenie:

  • na počkanie