Konzervácia a obnova NKP hrad Kapušany 2022

Číslo zmluvy o poskytnutí dotácie: MK-9465/2021-180

Výška dotácie: 22 000,00  €, použitá dotácia: 20 364,00 €

Výška financovania z vlastných alebo z iných zdrojov: min. 5 % z poskytnutej dotácie, t.j. 1019,00 €

Finančné prostriedky boli použité na nákup stavebného materiálu, architektonicko-historický výskum východnej veže hradného paláca, archeologickú sondu v západnej veži, opravu strešného plášťa západnej veže, umelecko-remeselné práce na obnove konzol a otvorov v západnej a východnej miestnosti hradného paláca, vyhotovenie projektovej dokumentácie - technického prestrešenia západnej miestnosti hradného paláca a projektovej dokumentácie - hospodárske miestnosti predhradia. Z poskytnutých prostriedkov bol vyhotovený statický posudok nárožia pri vstupe do hradného jadra a zrealizovaná ochranná sieť v západnej veži.

„Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky."