Vydanie duplikátu matričného dokladu


Vybavuje:
Matričný úrad 

Tel. kontakt:
0911 267 797, 051/74 81 736


Rodný list

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v § 18 zákona 154/1994 Z. z. o matrikách.
Matričný úrad vedie záznamy o narodení od  01. 01. 1907. Ak narodenie nastalo pred 01. 01. 1907, o vydanie rodného listu je potrebné požiadať Štátny archív MV SR, Prešov - Nižná Šebastová.
O vydanie matričného dokladu je možné požiadať na ktoromkoľvek matričnom úrade na Slovensku.
Od 16.2.2019 je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012

K vybaveniu potrebujete:

 •  platný doklad totožnosti žiadateľa

Poplatok:

 • Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia - 5 €
 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2 €
 • Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ písomné potvrdenie - 5 €


Sobášny list

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v § 18 zákona 154/1994 Z. z. o matrikách.
Matričný úrad vedie záznamy o uzavretí manželstva od  01. 01. 1907.   Ak uzavretie manželstva nastalo pred 01. 01. 1907, o vydanie sobášneho listu je potrebné požiadať Štátny archív MV SR, Prešov - Nižná Šebastová.
O vydanie matričného dokladu je možné požiadať na ktoromkoľvek matričnom úrade na Slovensku.
Od 16.2.2019 je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

K vybaveniu potrebujete:

 •  platný doklad totožnosti žiadateľa

Poplatok:

 • Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia - 5 €
 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2 €
 • Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ písomné potvrdenie - 5 €


Úmrtný list

Matričný úrad vyhotoví úradný výpis alebo umožní nazrieť do matriky a robiť z nej výpisy len osobám uvedeným v § 18 zákona 154/1994 Z. z. o matrikách.
Matričný úrad vedie záznamy o úmrtí od  01. 01. 1907.
Ak úmrtie nastalo pred 01. 01. 1907, o vydanie úmrtného listu je potrebné požiadať Štátny archív MV SR, Prešov - Nižná Šebastová.
O vydanie matričného dokladu je možné požiadať na ktoromkoľvek matričnom úrade na Slovensku.
Od 16.2.2019 je možné požiadať o vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ podľa článku 7 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo dňa 6. júla 2016 o podporovaní voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.

K vybaveniu potrebujete:

 •  platný doklad totožnosti žiadateľa

Poplatok:

 • Vyhotovenie výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia - 5 €
 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2 €
 • Vyhotovenie viacjazyčného štandardného formulára /VŠF/ písomné potvrdenie - 5 €