Kapušany pre všetkých, n.o.

Organizácia funguje od roku 2019 za účelom realizovať všeobecne

prospešné služby so zámerom pokrytia tretieho sektora v obci Kapušany.

Založila ju obec. Riaditeľom je starosta obce. Správna rada má 5 členov.

Predsedom správnej rady je Ing. Igor Revay. Zámerom n.o. je podporiť hlavne rozvoj

cestovného ruchu na hrade Kapušany, ale aj v obci. Nezisková organizácia

v roku 2020,2021 organizovala denný letný tábor. V roku 2021

zrealizovala workoutové ihrisko pri základnej škole. Aktivity neziskovej

organizácie sa v roku 2022 sústredili aj na rozvoj komunitného života.

Z podpory Výzvy predsedu PSK zrealizovala podujatie Deň rodiny. V lete bol opäť zrealizovaný 2x týždenný

Denný letný tábor. Z grantu Nadácie Tatrabanky bol dobrovoľníckou činnosťou

zamestnancov Tatrabanky zrealizovaný projekt Autobusové zastávky

s inovatívnymi prvkami.

Autobusové zastávky s inovatívnymi prvkami