Kapušany pre všetkých, n.o.

Organizácia funguje od roku 2019. Bola založená za účelom realizácie všeobecne prospešných služieb so zámerom pokrytia tretieho sektora v obci Kapušany.

Zakladateľom nadácie Kapušany pre všetkých, n.o. je obec Kapušany. Riaditeľom je starosta obce, správna rada má 5 členov. Predsedom správnej rady je Ing. Igor Revay. 

Zámerom n.o. je podpora rozvoja cestovného ruchu na NKP Hrad Kapušany, rozvoj obce a organizácií v jej pôsobnosti. 

Nezisková organizácia v roku 2020 a 2021 organizovala Denný letný tábor. V roku 2021 v spolupráci s Kapyško, o.z. zrealizovala workoutové ihrisko pri ZŠ s MŠ Kapušany. 

Aktivity neziskovej organizácie sa v roku 2022 sústredili aj na rozvoj komunitného života.

Z podpory Výzvy predsedu PSK bolo zrealizované podujatie Deň rodiny, Denný letný tábor. 

Z grantu Nadácie Tatra banky bol dobrovoľníckou činnosťou jej zamestnancov zrealizovaný projekt Autobusové zastávky s inovatívnymi prvkami.

„Búrame medzigeneračné bariéry - Deň chleba“

Zmluvy, objednávky, faktúry Kapušany pre všetkých, n.o.

Autobusové zastávky s inovatívnymi prvkami

Inovatívny druh športu v obci Kapušany - dotácia 3 500,00 EUR VÝZVA POSLANCOV PSK

"Kapyho zelená oáza pobytu" Nadácia VÚB pomáha

Športujme v parku