Kapušany pre všetkých, n.o.

Kapušany pre všetkých v roku 2020 získala dotáciu v programe Výzva predsedu PSK.

Základné informácie o projekte:

Program: Rodinná samospráva

Podprogram: 4.3 – RODINNÁ SAMOSPRÁVA – bežné (neinvestičné) výdavky

Druh výdavku: bežné

Názov projektu: Deň rodiny 2022

Výška dotácie: 1500 €

Termín realizácie projektu: 1. 1. 2022 – 31. 10. 2022

Miesto realizácie: Obec Kapušany

Tohto roku sa podujatie presunulo z Parku sv. Cyrila a Metoda do priestorov areálu Denného centra. Pred samotným podujatím bolo potrebné upraviť priestory záhrady Denného centra, ktoré boli využité výhradne na toto podujatie. Uskutočnilo sa viacero brigád dobrovoľníkov, pri ktorých sa prebrúsili a namaľovali dva altánky, obnovilo sa sedenie v altánkoch, pieskovisko, odburinili a vysadili kvety v priestoroch záhrady. Podujatie začalo o 13.00 hod. slávnostným príhovorom a hymnou Dňa rodiny. Program bol zameraný na všetky vekové skupiny od detí po vekovo najzrelších. Prebiehal na viacerých stanovištiach, o aktivity sa postarali dobrovoľníci – športové aktivity, aktivity pre seniorov, maľovanie na stenu plota Denného centra, ukážky tradičných remesiel – pradenie vlny, čipka, pečenie kysnutých posúchov, osvetové aktivity na separovanie odpadu. Pre najmenších boli pripravené zábavné atrakcie, aktivity v Montessori herničke a kútik so živými zvieratkami. Čo si veľmi ceníme, bolo zapojenie Ukrajinských odídencov do aktivít Dňa rodiny. Pripravili vlastný stánok s občerstvením, v ktorom ponúkali tradičné ukrajinské jedlá.

Fotografie z podujatia sú zverejnené vo fotogalérii: https://www.kapusany.sk/fotoga...

"Projekt je podporený z rozpočtu PSK"