OŠK Kapušany

  V obci pôsobí OBECNÝ  ŠPORTOVÝ KLUB   / OŠK /, ktorý zastrešuje niekoľko druhov športu. V 7 kluboch je združených 170 členov /2021/.

  Futbalový klub  /FK/ reprezentuje obec v regionálnych súťažiach v kategórii dospelých, dorastencov a žiakov.

  Klub amatérskych futbalistov /KAF/ združuje amatérskych hráčov a bývalých hráčov FK, ktorí sa pravidelne stretávajú dvakrát týždenne na ihrisku alebo v telocvični. Vrcholom ich snaženia je Vianočný turnaj, ale aj družobné stretnutia s družstvom VIŠČO Brno.

  Turistický klub Jantár združuje všetky generácie. Ich  činnosť pozostáva z približne desiatich akcií ročne po celom Slovensku a v prihraničných oblastiach. Každoročný Štefansky výstup na Kapušiansky hrad   je podujatím regionálneho významu.  

  Volejbalový klub uskutočňuje svoju činnosť v telocvični a na ihrisku Tenis klubu v parku. Každoročne sa zúčastňuje turnajov v rámci regiónu a tiež organizuje amatérsky turnaj v obci.  

  Stolno- tenisový klub je najmladší. Svoju činnosť uskutočňuje v telocvični ZŠ, kde sú vytvorené výborné podmienky pre tento šport.

  Hokejovo-florbalový klub /H-F/ je dynamicky sa rozvíjajúci šport. Pôsobí na amatérskej úrovni, a oslovuje predovšetkým mladých ľudí. Pre ich  činnosť sú výborné podmienky v Tenis klube a na asfaltovom ihrisku. Hokejisti hrávajú v PSK aréne v Prešove a sú tiež organizátorom turnaja štyroch družstiev z okresu.  

  Fitness klub uskutočňuje svoju činnosť v posilňovni v priestoroch OcÚ Kapušany. Ženy vykonávajú kondičné cvičenia v telocvični ZŠ s MŠ Kapušany. 

  V obci pôsobia aj ďalšie športové organizácie.

  Súkromný tenisový klub  vytvára výborné podmienky pre tenis. Každoročne organizuje tenisový turnaj amatérskych hráčov z obce, ale aj okolia. Pre mládež vo veku od 7 rokov je zriadená Tenisová škola . Na ihrisku  sa pravidelne  stretávajú aj hráči nohejbalu.


  Obecný športový klub Kapušany:

  • Adresa: Pod hradom 635, 082 12 Kapušany
  • Štatutár: Ing. Miroslav Bohata

  AKTUÁLNE/link poukázanie 2 % z dane z príjmov za rok 2021