OŠK Kapušany

2_%_z_dzp_rok_2023 KLIK TU

  V obci pôsobí OBECNÝ  ŠPORTOVÝ KLUB   / OŠK /, ktorý zastrešuje niekoľko druhov športu. V 7 kluboch je združených 170 členov /2021/.

  Futbalový klub  /FK/ reprezentuje obec v regionálnych súťažiach v kategórii dospelých, dorastencov a žiakov.

  Klub amatérskych futbalistov /KAF/ združuje amatérskych hráčov a bývalých hráčov FK, ktorí sa pravidelne stretávajú dvakrát týždenne na ihrisku alebo v telocvični. Vrcholom ich snaženia je Vianočný turnaj, ale aj družobné stretnutia s družstvom VIŠČO Brno.

  Turistický klub Jantár združuje všetky generácie. Ich  činnosť pozostáva z približne desiatich akcií ročne po celom Slovensku a v prihraničných oblastiach. Každoročný Štefansky výstup na Kapušiansky hrad   je podujatím regionálneho významu.  

  Volejbalový klub uskutočňuje svoju činnosť v telocvični a na ihrisku Tenis klubu v parku. Každoročne sa zúčastňuje turnajov v rámci regiónu a tiež organizuje amatérsky turnaj v obci.  

  Stolno- tenisový klub je najmladší. Svoju činnosť uskutočňuje v telocvični ZŠ, kde sú vytvorené výborné podmienky pre tento šport.

  Hokejovo-florbalový klub /H-F/ je dynamicky sa rozvíjajúci šport. Pôsobí na amatérskej úrovni, a oslovuje predovšetkým mladých ľudí. Pre ich  činnosť sú výborné podmienky v Tenis klube a na asfaltovom ihrisku. Hokejisti hrávajú v PSK aréne v Prešove a sú tiež organizátorom turnaja štyroch družstiev z okresu.  

  Fitness klub uskutočňuje svoju činnosť v posilňovni v priestoroch OcÚ Kapušany. Ženy vykonávajú kondičné cvičenia v telocvični ZŠ s MŠ Kapušany. 

  V obci pôsobia aj ďalšie športové organizácie.

  Súkromný tenisový klub  vytvára výborné podmienky pre tenis. Každoročne organizuje tenisový turnaj amatérskych hráčov z obce, ale aj okolia. Pre mládež vo veku od 7 rokov je zriadená Tenisová škola . Na ihrisku  sa pravidelne  stretávajú aj hráči nohejbalu.


  58. STRETNUTIE ČITATEĽOV ČASOPISU KRÁSY SLOVENSKA

  V DŇOCH 26. –28.5.2023

  POHORIE BACHUREŇ- MINDŽOVÁ (920M)

  Podujatie organizované pri príležitosti 102. rokov od vzniku časopisu Krásy Slovenska.

  Informácie o podujatí: Kontakt:

  www.kst.sk Florián Valenčin Juraj Fiľakovský

  www.kstpo.sk mobil: 0919 399 669 0907 529 461

  www.hermanovce.info oliflorian@gmail.com jurajfilakovsky@gmail.com

  Prajeme príjemné a neopakovateľné zážitky v našom peknom kúte Slovenska.

  Podujatie sa koná pod záštitou predsedu Prešovského samosprávneho kraja PaeDr. Milana Majerského PhD

  Organizátori podujatia

  • Klub slovenských turistov- sekcia pešej turistiky
  • Klub slovenských turistov Chotárna Hermanovce
  • Klub slovenských turistov Regiónu Prešov
  • Redakcia časopisu Krásy Slovenska
  • Obec Hermanovce
  • Partnerstvo Bachureň (obce a podnikatelia pod Bachurňou)

  Program:

  26.mája (piatok) 17:00-18:00 hod. - prehliadka kaštieľa v Hermanovciach, pamätnej izby prof. Hlaváča a kostol sv. Alžbety Uhorskej

  18:00 hod. - diskusia s redaktormi časopisu Krásy Slovenska a organizátormi podujatia - reštaurácia v Hermanovciach

  27.mája. (sobota) – výstup účastníkov podujatia na Mindžovú(920m)

  Výstupové trasy na Mindžovú: 08:00 – 11:00 hod.

  1. Hermanovce – Chrasť – Lazy – Sedlo Pod Mindžovou – Mindžová (červená značka) dĺžka: 6 km, prevýšenie + 430 m, čas 2 hod. a späť

  2. Uzovské Pekľany – Sedlo Pod Mindžovou (modrá) – Mindžová (červená) dĺžka 5,5 km, prevýšenie +430 m, čas 1,55 hod.

  3. Renčišov – Chata Bukvica – Sedlo Búče (žltá) – Mindžová (červená) dĺžka 4,5 km, prevýšenie +300 m, čas 1,30 hod. 4. Lipovce (cintorín) – Sedlo Búče (žltá) – Mindžová (červená) dĺžka 4,2 km, prevýšenie +340 m, čas 1,20 hod.

  5. Lipovce (cintorín) - Sedlo Pod Mindžovou (modrá) - Mindžová (červená) dĺžka 4 km, prevýšenie +330 m, čas 1,10 hod.

  6. Lačnov – Lačnov kaplnka (červená) – Sedlo pod Magurou (zelená) – Búče – Sedlo Búče – Mindžová (červená) dĺžka 5,4 km, prevýšenie +300 m, čas 1,50 hod.

  7. Cyklotrasa:

  Prešov- Veľký Šariš - Medzany - Ražňany - Jarovnice- Mindžová - Hermanovce, dĺžka 36 km, prevýšenie 850m, čas 2,40 hod.

  Zostupová trasa: 1.Mindžová - s. Pod Mindžovou - Chrasť - Hermanovce - 6 km/1,45 hod.

  Program v Hermanovciach – oficiálne miesto stretnutia

  07:00 - 08:00 hod.- svätá omša - kostol v Hermanovciach

  08:00 – 12:30 hod.– výstup na Mindžovú a zostup do Hermanoviec

  12:30 – 13:00 hod. – prezentácia, výdaj účastníckych listov, propagačných

  materiálov, predaj tričiek, odznakov, magnetiek.

  - prehliadka kaštieľa a pamätnej izby prof. Hlaváča

  13:00 - 14:00 hod - Slávnostné otvorenie 58. Stretnutia čitateľov časopisu

  Krásy Slovenska, príhovory hostí

  14:00 - 15:00 hod – prezentácia nových kníh vydavateľstva DAJAMA

  15:00 - 15:15 hod – ukončenie oficiálnej časti a odovzdanie štafety

  organizátorom 59. Stret. čitateľov časopisu Krásy Slovenska

  v roku 2024

  15:15 - 18:00 hod – kultúrny program a zábava s občerstvením

  28.mája. (nedeľa)

  - individuálny program účastníkov podujatia (po dohovore možnosť sprevádzania na ponúknutých trasách):

  Ponúkané trasy:

  - Lačnovský kaňon, Vrátnica, Jaskyňa Zlá diera

  - roklina Parkaň (so sprievodcom), chata Bukvica

  - výstup na Bachureň (1081 m), Sľubicu (1129 m), Smrekovicu (1200 m).

  - návšteva Spišského hradu, Lipovského hradu, Šarišského hradu

  - návšteva mesta Prešov, Sabinov

  - návšteva Slovenských opálových baní na Dubníku (po tel. dohovore)

  Každý účastník sa akcie zúčastňuje na vlastnú zodpovednosť.

  Prajeme príjemné a neopakovateľné zážitky v našom peknom kúte Slovenska

  Informácie o podujatí: Kontakt:

  www.kst.sk Florián Valenčin Juraj Fiľakovský

  www.kstpo.sk mobil: 0919 399 669 0907 529 461

  www.hermanovce.info oliflorian@gmail.com jurajfilakovsky@gmail.com


  Obecný športový klub Kapušany:

  • Adresa: Pod hradom 635, 082 12 Kapušany
  • Štatutár: Ing. Miroslav Bohata