Menu

Kontakt a úradné hodiny

Obecný úrad 

Obecný úrad Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Telefón: 051/7941 102
E-mail: starostka@kapusany.sk
IČO: 00327239
DIČ: 2021225525
IBAN: SK7402000000000003624572
BIC: SUBASKBX
Banka: VÚB Prešov

Úradné hodiny 

Pondelok          7:30 - 12:00     12:30 - 15:30
Utorok7:30 - 12:0012:30 - 15:30
Streda7:30 - 12:0012:30 - 16:30
Štvrtok7:30 - 12:0012:30 - 14:00
Piatok7:30 - 12:0012:30 - 14:00



Matričný úrad Kapušany

Matričný úrad Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Mgr. Ľudmila Revayová
E-mail: ludmila.revayova@kapusany.sk
Telefón: 0911 267 797, 051/7481 736

Úradné hodiny 

Pondelok7:30 - 12:00    12:30 - 15:30
Utorok7:30 - 12:00    12:30 - 15:30
Streda7:30 - 12:00    12:30 - 16:30
Štvrtok7:30 - 12:00    12:30 - 14:00
Piatok7:30 - 12:00    12:30 - 14:00



Stavebný úrad Kapušany

Spoločný obecný úrad Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Ing. Ján Antol
E-mail: jan.antol@kapusany.sk
Telefón: 0907 612 950, 051/ 794 13 33

Úradné hodiny 

Pondelok8:00 - 12:00
UtorokNestránkový deň
Streda8:00 - 12:00    13:30 - 16:00
ŠtvrtokNestránkový deň

Piatok8:00 - 12:00


Referát administratívno - správny a registratúry

Mgr. Magdaléna Verčimáková
E-mail: sekretariat@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0907 842 151


Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Ing. Božena Marcinová
E-mail: ekonomika@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, +421 918 796 065


Referát strategického rozvoja

Mgr. Mária Majirská
E-mail: maria.majirska@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0918 670 547


Referát miestnych daní a poplatkov

Ing. Adela Putnocká
E-mail: dane@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0907 301 131


Referát sociálnej práce

Bc. Iveta Vojteková
E-mail: iveta.vojtekova@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0905 840 155


Knižnica

Mgr. Lucia Marcinová
E-mail: lucia.marcinova@kapusany.sk
Telefón: 0918 924 136


Referát údržby a opráv

Marta Markuš-Bučková
Martin Gutek
Jozef Juho
š


Správca hradu

Zdenko Petrásek