Kontakt a úradné hodiny

Obecný úrad

Obecný úrad Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Telefón: 051/7941 102
E-mail: starosta@kapusany.sk
IČO: 00327239
DIČ: 2021225525
IBAN: SK7402000000000003624572
BIC: SUBASKBX
Banka: VÚB Prešov

Úradné hodiny

Pondelok

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

Utorok

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

Streda

7:30 - 12:00

13:00 - 16:30

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

7:30 - 12:00

13:00 - 14:30Matričný úrad Kapušany

Matričný úrad Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Mgr. Lucia Marcinová
E-mail: lucia.marcinova@kapusany.sk
Telefón: 0911 267 797, 051/7481 736, 0918 924 136


Úradné hodiny

Pondelok

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

Utorok

7:30 - 12:00

13:00 - 15:30

Streda

7:30 - 12:00

13:00 - 16:30

Štvrtok

NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok

7:30 - 12:00

13:00 - 14:30

Stavebný úrad Kapušany

Spoločný obecný úrad Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Ing. Ján Antol
E-mail: jan.antol@kapusany.sk
Telefón: 0907 612 950, 051/ 794 13 33

Úradné hodiny

Pondelok

8:00 - 12:00

Utorok

Nestránkový deň

Streda

8:00 - 12:00

13:30 - 16:00

Štvrtok

Nestránkový deň

Piatok

8:00 - 12:00

Referát administratívno - správny a registratúry

Mgr. Magdaléna Verčimáková
E-mail: sekretariat@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0907 842 151

Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Ing. Jana Antolová
E-mail: ekonomika@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, +421 918 796 065

Referát strategického rozvoja

Ing. Marta Hudáková
E-mail: rozvoj@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0918 670 547

Referát miestnych daní a poplatkov

Ing. Adela Putnocká
E-mail: dane@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0907 301 131

Referát sociálnej práce

Bc. Iveta Vojteková
E-mail: iveta.vojtekova@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0905 840 155

Terénny sociálny pracovník

Mgr. Lucia Balažíková

E-mail: tsp@kapusany.sk

Telefón: +421 905 474 051

Knižnica

Mgr. Katarína Labudová
E-mail: kniznica@kapusany.sk
Telefón: +421 918 796 182

Denné centrum

Mária Imrichová
E-mail: uradkapusany@gmail.com
Telefón: 051/775 4331, +421 918 648 341

Referát údržby a opráv

Mária Hašková +421 908 348 046

Martin Gutek +421 908 678 145
Ján Hudák +421 905 278 923
Karol Kaža +421 905 277 116

Správca hradu

Zdenko Petrásek +421 907 942 928