Kontakt a úradné hodiny

Obecný úrad 

Obecný úrad Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Telefón: 051/7941 102
E-mail: starosta@kapusany.sk
IČO: 00327239
DIČ: 2021225525
IBAN: SK7402000000000003624572
BIC: SUBASKBX
Banka: VÚB Prešov

Úradné hodiny 

Pondelok          7:30 - 12:00     13:00 - 15:30
Utorok7:30 - 12:0013:00 - 15:30
Streda7:30 - 12:0013:00 - 16:30
ŠtvrtokNESTRÁNKOVÝ  DEŇ
Piatok7:30 - 12:0013:00 - 14:30Matričný úrad Kapušany

Matričný úrad Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Mgr. Ľudmila Revayová
E-mail: ludmila.revayova@kapusany.sk
Telefón: 0911 267 797, 051/7481 736

Úradné hodiny 

Pondelok7:30 - 12:00    13:00 - 15:30
Utorok7:30 - 12:00    13:00 - 15:30
Streda7:30 - 12:00    13:00 - 16:30
ŠtvrtokNESTRÁNKOVÝ  DEŇ
Piatok7:30 - 12:00    13:00 - 14:30Stavebný úrad Kapušany

Spoločný obecný úrad Kapušany
Hlavná 104/6
082 12 Kapušany

Ing. Ján Antol
E-mail: jan.antol@kapusany.sk
Telefón: 0907 612 950, 051/ 794 13 33

Úradné hodiny 

Pondelok8:00 - 12:00
UtorokNestránkový deň
Streda8:00 - 12:00    13:30 - 16:00
ŠtvrtokNestránkový deň

Piatok8:00 - 12:00


Referát administratívno - správny a registratúry

Mgr. Magdaléna Verčimáková
E-mail: sekretariat@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0907 842 151


Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Ing. Jana Antolová
E-mail: ekonomika@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, +421 918 796 065Mária Imrichová
E-mail: urad@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, +421 918 648 341


Referát strategického rozvoja

Ing. Marta Hudáková
E-mail: rozvoj@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0918 670 547


Referát miestnych daní a poplatkov

Ing. Adela Putnocká
E-mail: dane@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0907 301 131


Referát sociálnej práce

Bc. Iveta Vojteková
E-mail: iveta.vojtekova@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0905 840 155

Terénny sociálny pracovník

miesto aktuálne neobsadené

E-mail:

Telefón: 

Knižnica

Mgr. Lucia Marcinová
E-mail: lucia.marcinova@kapusany.sk
Telefón: 0918 924 136


Referát údržby a opráv

Mária Hašková +421 908 348 046
Martin Gutek +421 908 678 145
Ján Hudák +421 905 278 923
Karol Kaža +421 905 277 116

Správca hradu


Zdenko Petráse+421 907 942 928