Štruktúra OcÚ

Referát administratívno - správny a registratúry

Mgr. Magdaléna Verčimáková
E-mail: sekretariat@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0907 842 151


Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Mgr. Zdenka Rimková
E-mail: ekonomika@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102


Referát strategického rozvoja

Mgr. Mária Majirská
E-mail: maria.majirska@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 102, 0918 670 547


Referát miestnych daní a poplatkov

Mgr. Jana Tverďáková
E-mail: jana.tverdakova@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0907 301 131


Referát sociálnej práce

Bc. Iveta Vojteková
E-mail: iveta.vojtekova@kapusany.sk
Telefón: 051/7941 226, 0905 840 155


Knižnica

Mgr. Lucia Marcinová
E-mail: lucia.marcinova@kapusany.sk
Telefón: 0918 924 136


Referát údržby a opráv

Marta Markuš-Bučková
Martin Gutek
Jozef Juhoš


Správca hradu

Zdenko Petrásek