Štruktúra OcÚ

Referát administratívno - správny a registratúry

Mgr. Magdaléna Verčimáková
e-mail: sekretariat@kapusany.sk
telefón: +421 51 7941 102, +421 907 842 151

Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Ing. Božena Marcinová
e-mail: ekonomika@kapusany.sk
telefón: +421 51 7941 102 +421 918 796 065

Referát strategického rozvoja

Mgr. Mária Majirská
e-mail: maria.majirska@kapusany.sk
telefón: +421 51 7941 102, +421 918 670 547

Referát miestnych daní a poplatkov

Ing. Adela Putnocká
e-mail: dane@kapusany.sk
telefón: +421 51 7941 226, +421 907 301 131

Referát sociálnej práce

Bc. Iveta Vojteková
e-mail: iveta.vojtekova@kapusany.sk
telefón: +421 51 7941 226, +421 905 840 155

Referát sociálnej práce

Mgr. Ladislav Godla

e-mail: tsp@kapusany.sk

telefón: +421 905 474 051

Knižnica

Mgr. Lucia Marcinová
e-mail: lucia.marcinova@kapusany.sk
telefón: +421 918 924 136

Referát údržby a opráv

Marta Markuš-Bučková
Martin Gutek  
+421 908 678 145
Ján Hudák  
+421 905 278 923

Karol Kaža +421 905 277 116

Správca hradu

Zdenko Petrásek +421 907 942 928