Štruktúra OcÚ

Referát administratívno - správny a registratúry

Mgr. Magdaléna Verčimáková
e-mail: sekretariat@kapusany.sk
telefón: +421 51 7941 102, +421 907 842 151

Referát ekonomiky, evidencie majetku, personalistiky

Ing. Jana Antolová
e-mail: ekonomika@kapusany.sk
telefón: +421 51 7941 102 +421 918 796 065

Referát strategického rozvoja

Ing. Marta Hudáková
e-mail: rozvoj@kapusany.sk
telefón: +421 51 7941 102, +421 918 670 547

Referát miestnych daní a poplatkov

Ing. Adela Putnocká
e-mail: dane@kapusany.sk
telefón: +421 51 7941 226, +421 907 301 131

Referát sociálnej práce

Bc. Iveta Vojteková
e-mail: iveta.vojtekova@kapusany.sk
telefón: +421 51 7941 226, +421 905 840 155


Denné centrum Kapušany

Mária Imrichová
E-mail: uradkapusany@gmail.com
Telefón: 051/775 4331, +421 918 648 341Terénny sociálny pracovník

Mgr. Lucia Balažíková

e-mail: tsp@kapusany.sk

telefón: +421 905 474 051

Knižnica

Mgr. Katarína Labudová
e-mail: kniznica@kapusany.sk
telefón: +421 918 796 182

Referát údržby a opráv

Mária Hašková
Martin Gutek +421 908 678 145
Ján Hudák +421 905 278 923

Karol Kaža +421 905 277 116

Zdenko Petrásek, správca hradu +421 907 942 928