Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 Zmluva č. 12021Angelo,no Zmluva č. 12021 Angelo, n.o. -
2021 VO-prieskum trhu Donáška stravy pre seniorov v Dennom centre -
2021 Helena Slivková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Helena Slivková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Helena Slivková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Helena Slivková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Ann Baliková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Františka Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Františka Žáková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Jana Priesterová Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Jana Priesterová Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Anna Hricišáková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Anna Hricišáková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Andrea Fertaľová Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Radoslav Namešpetra Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Marta Kokošková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Marta Kokošková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Mária Drobná Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 SARUS Zmluva č. 1/2021 o krátkodobom prenájme sály kultúrneho domu -
2021 Anna Kočiščáková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Alena Železníková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Daria Kovalčíková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Daria Kovalčíková Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 František Kriško Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Františka Kokošková Zmluva o nájme hrobového miesta -


Ďalej