Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rokčíslopredmetsuma
2021 Mandátna zmluva V.Molnár Mandátna zmluva Viliam Molnár Chodník, ul. Železničná, I. etapa 1 460,00€
2021 ZMLUVAO ODBORNEJ PRAXI ZMLUVAO ODBORNEJ PRAXI ZOP 2021 2022 16 -
2021 Zmluva o dielo MP KANAL Zmluva o dielo MP KANAL servis s.r.o. "Kanalizácia stoka "KB6", ul. Cintorínska" 57 105,95€
2021 DATALAN, a.s. Dodatok č. DATALAN, a.s. Dodatok č. 2 2021 -
2021 Zmluva o dielo 18R/2021 Zmluva o dielo Chodník ul. Železničná I. etapa 87 768,60€
2021 Hromadná licenčná zmluva Hromadná licenčná zmluva SOZA koncert Lámačské chvály -
2021 Zmluva parkovanie 1 NOVU Zmluva o nájme parkovacieho miesta č. 1/2021 NOVU-MED center, s.r.o. 60,00€
2021 ZMLUVA Energie2,a.s. ZMLUVA o združenej dodávke elektriny s prevzatím zodpovednosti za odchýlku č. 1131278 -
2021 Hromadná licenčná zmluva Hromadná licenčná zmluva SOZA koncert Sima Magušinová -
2021 Regionálne združ. miest PRÍKAZNÁ ZMLUVA č. 57 VO 01 2021 POI -
2021 Zmluva ČOV a kanalizácia Zmluva o postúpení práv a povinností stavebníka č. 546 109 2021 ČOV a kanalizácia obcí Kapušany, Lada a Šarišská Poruba -
2021 Zmluva o dielo PLYNAS, s Zmluva o dielo PLYNAS, s.r.o. Rekonštrukcia ústredného kúrenia ŠJ ZŠ s MŠ Kapušany 41 999,27€
2021 KŽP-PO4-SC411-2018-41/Y1 Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí NFP KŽP PO4SC411201841Y138 520 693,39€
2021 Zmluva o Fond na PU Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-06371 1 100,00€
2021 Zmluva o podaní umelecké Zmluva o podaní umeleckého výkonu LαL Art s.r.o. 4 500,00€
2021 Dohoda ÚPAVaR Dohoda č. 21 37 012 100 ÚPSVaR -
2021 Zmluva o poskytnutí služ Zmluva o poskytnutí služby č. 01 ZoS BM 2021 Mgr. Bachura 13,00€
2021 Dodatok č. 1 K dočasnej nájomnej zmluve pozemok Uhrin -
2021 Dodatok č. 1 Dodatok č. 1 ku KZ Prevužňákoví -
2021 Dodatok č. 1 ku KZ p. Rabik -
2021 10/2021 Zmluva o nájme nebytových priestorov na denný letný jazykový tábor 154,19€
2021 Zmluva o NHM H.Sláviková Zmluva o nájme hrobového miesta Hyacinta Sláviková -
2021 Zmluva o budúcej zml.NDS Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena č. 30803 ZoBVB-272 2021 Kapušany 1971 MPV PO 278,02€
2021 Zmluva o nájme HM Šoltis Zmluva o nájme hrobového miesta Darina Šoltisová -
2021 Zmluva o nájme parking Zmluva o nájme parkovacieho miesta 2 2021 NOVU-MED center, s.r.o. 100,00€


Ďalej