Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 20/37/051/75 Dohoda č. 20/37/051/75 (ÚPSVaR Prešov) -
2020 1/2020 Zmluva o prenájme reklamnej plochy (K-servis - MK, s.r.o.) -
2020 4/2020 Dodatok č.4/2020 k zmluve o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s odpadmi -
2020 - Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu (Fúra) -
2020 - Darovacia listina (Maltézsky rytier) -
2020 20071301/PP Zmluva o manažmente projektu č. 20071301/PP (MP Profit PB, s.r.o.) -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov (garáž) - Fedorová -
2020 - Zmluva o poskytovaní služieb reklamy a marketingových služieb (TopSpoločnosti, s.r.o.) -
2020 20/37/012/204 Dohoda č. 20/37/012/204 ÚPSVaR -
2020 - Zmluva o poskytovaní služieb reklamy (Databanka firiem, s.r.o.) -
2020 IROP-D1-302021J490-222-1 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302021J490-222-13 zo dňa 5.2.2019 -
2020 - Zmluva o nájme - OŠK Kapušany -
2020 2/2020 Zmluva o prenájme reklamnej plochy Peter Medek - kvetinárstvo a pohrebná služba -
2020 4/2019 VZN obce Kapušany č.4/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Kapušany, Zmeny a doplnky č.4/2019 -
2020 3/2020 VZN obce Kapušany č.3/2020 Domový poriadok -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Mikolaj -
2020 D01_SEP-IMRK2-2017-00187 Dodatok č.1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. D01_SEP-IMRK2-2017-00187 -
2020 - Zmluva o záujmovom vzdelávaní detí s trvalým pobytom na území obce Kapušany (Gymnázium sv. Moniky) -
2020 - Zmluva o záujmovom vzdelávaní detí s trvalým pobytom na území obce Kapušany (CVČ sv. Jána Pavla II.) -
2020 - Zmluva o záujmovom vzdelávaní detí s trvalým pobytom na území obce Kapušany (SCVČ ELBA) -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Paľová -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov (garáž) - Dzurica -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov (garáž) - Eliašová -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Šimková -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Osavčuková -


Ďalej