Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 Mandátna zmluva Energo a Mandátna zmluva Energo audit, s.r.o. 30,00€
2021 Zmluva o puv Sarus Zmluva o podaní umeleckého výkonu č. 4 BM 2021 SARUS 800,00€
2021 Mandátna zmluva V.Molnár Mandátna zmluva V.Molnár - stavebný dozor stavby Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ s MŠ Kapušany 3 285,50€
2021 Mandátna zmluv 022-2019 Mandátna zmluva 022-2019 Ing. Karol Fábry 2 520,00€
2021 MZ Karem stav s.r.o. Mandátna zmluva Karem stav s.r.o. 2 150,00€
2021 Úrazové poistenie 519005 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu 5190056267 10,00€
2021 Zmluva o budúcej zmluve Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 012021 -
2021 Zmluva o dielo a LZ č.2 Zmluva o dielo a licenčná zmluva č. 2/BM/2021 Smetanka 700,00€
2021 ZMLUVA č. 1292 2021 OPR ZMLUVA č. 1292 2021 OPR 1 500,00€
2021 Kúpna zmluva č. 0012021 Kúpna zmluva č. 0012021 CORTEC s.r.o. 57 735,17€
2021 Zmluva o nájme hrob.mies Zmluve o nájme hrobového miesta Marcela Meňovská II. -
2021 Zmluva hrobové miesto Zmluve o nájme hrobového miesta Marcela Meňovská -
2021 Zmluva Slovak Telekom, Zmluva Slovak Telekom, a.s. služba SMS hlásnik 28,00€
2021 Zmluva o nájme Jecušková Zmluva o nájme hrobového miesta M.Jecušková -
2021 Mesto Prešov Zmluva CVČ Mesto Prešov Zmluva o spolufínancovaní nákladov na mimoškolskú záujmovú činnosť detí 2021 560,00€
2021 Úrazové poistenie Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu 70,00€
2021 Úrazové poistenie Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas projektu 70,00€
2021 Zmluva Rayman Rescue 1.4 Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9 2021 Rayman Rescue 126,31€
2021 Kúpna zmluva p. Rabik Kúpna zmluva p. Rabik 200,00€
2021 Kúpna zmluva Prevužňákov Kúpna zmluva Prevužňák, Prevužňáková 180,00€
2021 Dodatok č. 1 Xylo Machin Dodatok č. 1 k Zmluve o odbere a zhodnocovaní odpadu č. 1 2020 Xylo Machinery SK s.r.o. 30,00€
2021 Zmluva o dielo AZ therm Zmluva o dielo AZ therm s.r.o. 187 743,08€
2021 Príkazná zmluva Zetrásek Príkazná zmluva Zdenko Petrásek - odborný koordinátor pamiatkovej obnovy 3 200,00€
2021 Zmluva CVČ sv. J.PavlaII ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTMEDKOV NA ZÁUJMOVÉ CVČ sv. Jána Pavla II. 140,00€
2021 ZMLUVA O SCVČ Chrobák ZMLUVA O POSKYTNUTÍ FINANČNÝCH PROSTMEDKOV NA ZÁUJMOVÉ SCVČ Chrobák 910,00€


Ďalej