Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2022 zmluva_prima_banka_grant zmluva_prima_banka_grantovy_ucet -
2022 zmluva hrad drobny zmluva_o_dielo_arch_drobny_konzervovanie_nkp_kapusany 5 435,00€
2022 zmluva_o_dielo_jm_sro zmluva_o_dielo_hospodarske_miestosti_predhradia_jm+_sro_nkp_hrad_kapusany 1 920,00€
2022 zmluva_jm+_hrad zmluva_o_dielo_technicke_prestresenie_jm+_sro_nkp_hrad_kapusany 1 920,00€
2022 zmluva_orange_sluzobny_t dodatok_k_zmluve_o_poskytovani_verejne_dostupnych_sluzieb_telefony_orange_sluzobny_telefon_starosta_c_b0497369 239,55€
2022 zmluva_o_dielo_simkovic_ zmluva_o_dielo_simkovic_ahv_vychodnej_veze_nkp_hrad_kapusany 2 860,00€
2022 dohoda_o_pouzivani_sluzo dohoda_o_pouzivani_sluzobneho_vozidla_spojene_volby_2022 -
2022 dodatok_c_1_fs_kapusanca dodatok_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_financnej_dotacie_z_rozpoctu_obce_fs_kapusancan 2 200,00€
2022 dodatok_c_1_k_zmluve_osk dodatok_c_1_k_zmluve_o_poskytnuti_financnej_dotacie_z_rozpoctu_obce_osk_kapusany 1 800,00€
2022 zmluva_o_spolupraci_tsp_ zmluva_o_spolupraci_cez_uv_sr_441_2022 9 755,00€
2022 mandatna_zmluva_v_molnar mandatna_zmluva_v_molnar_chodnik_ul_zeleznicna_2_etapa 1 535,00€
2022 zmluva_o_dileo_21r_2022_ zmluva_chodnik_ul_zeleznicna_2_etapa 73 102,07€
2022 zmluva_webelka_soc_sluzb zmluva_webelka_poskytovanie_fp_neverejnemu_poskytovatelovi_socialnej_sluzby 0,60€
2022 zmluvy_odidenci_denne_ce zmluvy_odidenci_denne_centrum -
2022 zmluva_o_dielo_a_licencn zmluva_o_dielo_a_licencna_zmluva_betlehem_2022 7 200,00€
2022 zmluva_plyn_18bj zmluva_o_zdruzenej_dodavke_plynu_18_b_j_byt_c_2_4 50,00€
2022 zmluva_elektrina_18bj zmluva_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_18_b_j_byt_c_2_4 20,00€
2022 zmluva_c_2_2022_socialny zmluva_c_2_2022_socialny_dom_antic 828,31€
2022 zmluva_o_dielo_zabradlie zmluva_o_dielo_migoli_vyroba_a_osadenie_ochranneho_zabradlia 18 720,00€
2022 kupna_zmluva_agro_branis kupna_zmluva_agro_branisko -
2022 zmluva anglicky tabor zmluva_o_najme_nebytovych_priestorov_anglicky_tabor 99,76€
2022 licencna_zmluva_3wslovak licencna_zmluva_3wslovakia_das_hrobove_miesta 90,00€
2022 dodatok_k_zm,luve_upnobc dodatok_k_zm,luve_upno_kapousany_zmeny_a_doplnky_c_5_2022 1 980,00€
2022 zmluva fura zko dodatok_1_k_ramcovej_zmluve_fura_o_poskytovani_sluzieb_v_oblasti_nakladania_so_zmesovym_komunalnym_odpadom -
2022 zmluva fura objemovy odp dodatok_1_k_ramcovej_zmluve_fura_o_poskytovani_sluzieb_v_oblasti_nakladania_s_objemovym_odpadom -


Ďalej