Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2023 zmluva_cvc_mesto_presov_ zmluva_cvc_mesto_presov_2023 665,00€
2023 dotdatok_c_2_k_z_irop dodatok_c_2_k_zmluve_o_poskytnuti_nfp_irop_zlepsenie_klucovych_kompetencii_ziakov_zs -
2023 zmluva_o_dielo_stavoproj zmluva_o_dielo_trieda_v_exterieri_so_zelenou_strechou 3 250,00€
2023 dodatok_c_5_natur_pack dodatok_c_5_k_zmluve_o_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladania_s_odpadmi_z_obalov_natur_pack -
2023 zmluva_elgas_o_zdruzenej zmluva_elgas_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_02_2023 -
2023 dohoda_upsvar_c_23_37_01 dohoda_upsvar_c_23_37_010_64 -
2023 zmluva_elwis_jrk_slovens zmluva_elwis_jrk_slovensko_2023 180,00€
2023 zmluva_cvc_gka_presov zmluva_cvc_gka_presov_o_poskytnuti_fp_na_zaujmove_vzdelavanie_deti_2023 95,00€
2023 zmluva_cvc_gymnazium zmluva_cvc_gymnazium_sv_moniky_o_poskytnuti_fp_na_zaujmove_vzdelavanie_deti_2023 95,00€
2023 zmluva_scvc_elba_2023 zmluva_scvc_elba_o_poskytnuti_fp_na_zaujmove_vzdelavanie_deti_2023 285,00€
2023 zmluva_o_poskytnutí_f_d zmluva_o_poskytnuti_financnej_dotacie-z_rozpoctu_obce_kapusany 1 000,00€
2023 najomna_zmluva_markus_bu najomna_zmluva_markus_buckova_6_b_j_obecny_najomny_byt 109,94€
2023 dodatok_o_najme_nebytovy dodatok_o_najme_nebytovych_priestorov_novu_med -
2023 najomna_zmluva_marta_buc najomna_zmluva_marta_buckova 109,94€
2023 dohoda_o_ukonceni_zmluvy dohoda_o_ukonceni_zmluvy_zachranna_sluzba -
2023 zmluva_jrk_slovensko zmluva_jrk_slovensko_o_prave_pouzivania_sluzby_elwis 180,00€
2023 zmluva_o_najme_coop_jedn zmluva_o_najme_coop_jednota_2023 1,00€
2023 zmluva_pd_kd_marcheus zmluva_o_dielo_marchus_sro_pd_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_kd_v_kapusanoch 9 800,00€
2023 zmluva_o_ps_elektina zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_energo_audit_sro -
2023 priloha_c_2_k_zmluve_fur priloha_c_2_k_zmluve_fura_triedeny_zber_2023 -
2023 dodatok_c_1_k_zod_fecila dodatok_c_1_k_zmluve_o_dielo_pd_modernizacia_kd_v_kapusanoch_fecilak -
2023 dodatok_c_14_2023_coop_j dodatok_c_14_2023_k_nz_o_docasnom_uzivani_pozemku_coop_jednota -
2023 zmluva_adm_no_3_2023_fp_ zmluva_adm_no_3_2023_fp_na_prevadzku_socialnej_sluzby 709,98€
2023 zmluva_dotacie_2023_fara zmluva_dotacie_2023_farnost_kapusany_c_4_2023 1 500,00€
2023 licencna_zmluva_sozaples licencna_zmluva_soza_ples_2023 -


Ďalej