Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 Zmluva mobil matričný ú. Zmluva o poskytovaní verejných služieb mobil matričný úrad -
2021 Rámcová zmluva Fúra BRKO Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s biologickým rozložiteľným kuchynským odpadom z domácností, zberu jedlých olejov a tukov. -
2021 Rámcová kúpna zmluva 121 Rámcová kúpna zmluva č. 1 2021 JAK TRANS s.r.o. PHM -
2021 Príloha č. 3 Fúra s.r.o. Príloha č. 3 k Zmluve o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu z 15. 06. 2020 Fúra s.r.o. -
2021 Príkazná zmluva kronikár Príkazná zmluva kronikárka obce 500,00€
2021 Maňkošová NZ hrob.miesto Zmluva hrobové miesto p. Maňkošová NZ -
2021 Dodatok č. 1 k Z o výpož Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke ŠÚ SR -
2021 Zmluva verejné obstaráv. Zmluva o poskytovaní služieb IGNITE, s.r.o. verejné obstarávanie -
2021 Zmluva JRK právo použiv. Zmluva o práve používania Služby ELWIS 2 459,86€
2021 Margita Matiašová, Mgr. Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Maňkošová B hrob.miesto Zmluva hrobové miesto p. Maňkošová B -
2021 Maňkošová A hrob.miesto Zmluva hrobové miesto p. Maňkošová A -
2021 Magdaléna Fečová, Mgr. Zmluva o nájme hrobového miesta -
2021 Zmluva os.údaje Autocont Zmluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom AUTOCONT s.r.o. -
2021 Zmluva os.údaje Autocont Zluva o spracúvaní osobných údajov sprostredkovateľom AUTOCONT s.r.o. -
2021 Zmluva o NNP Hromjáková Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 6/2021 MUDr. Ingrid Hromjáková -
2021 Zmluva o dielo č.2020/49 stavebné práce Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany 534 498,31€
2021 Zmluva č. 12021Angelo,no Zmluva č. 12021 Angelo, n.o. -
2021 VO Rekonštrukcia spl.kan Verejné obstarávanie - „Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná“ -
2021 Rámcová zmluva Fúra OO Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s objemným odpadom, Fúra s.r.o. -
2021 Dodatok č1 k Z. 131/2020 Dodatok č. 1 k Zmluve č. 131/2020/DPR -
2021 Dodatok č. 4 NATURE-PACK Dodatok č. 4 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov a s odpadmi z neobalových výrobkov -
2021 Dodatok č. 2 Kap.premeny Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-432-05282 Fond na podporu umenia projekt Kapušianske premeny -
2021 Dobrovičová hrob.miesto Dobrovičová hrob.miesto -
2021 Zmnluva FNsP J.A:Reimana Zmnluva o poskytovaní služieb FNsP J.A.Reimana Prešov -


Ďalej