Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2022 zmluva_packeta_dod_1 zmluva_na_umiestnenie_z_boxu_vratane_dodatku_1 60,00€
2022 Zmluva Tkáčová Teba Viac Zmluva o vytvorení a šírení umeleckého výkonu Slávka Tkáčová 300,00€
2022 SOZA podujatia LicencnaZmluva-Potvrdena_podujatie_c_VP_22_07648_002 -
2022 Dodatok 1 energie2 dodatok_c_1_k_zmluve_o_zdruzenej_dodavke_elektriny_energie2 49,80€
2022 Dodatok č. 1 k zml. MKSR dodatok_1_k_zmluve_o_poskytnuti_dotacie_zo_sr_mksr_c_mk_9435_2021_180 22 000,00€
2022 dodatok_zber_satstva M.V. 12,14€
2022 zmluva_o_cvc_elba zmluva_o_poskytnuti_fp_na_zaujmove_vzdelavanie_deti_scvc_elba 285,00€
2022 zmluva_zemplin zmluva_o_zabezpeceni_umeleckeho_vystupenia_fs_zemplin -
2022 zmluva_safolka zmluva_o_zabezpeceni_umeleckeho_vystupenia_safolka -
2022 Zmluva JožkoJožkaRendošo zmluva_o_zabezpeceni_umeleckeho_vystupenia_kfd_fs_icm_hanusovce -
2022 darovacia_zmluva_tablety darovacia_zmluva_tablety_susr -
2022 zmluva_fs_dubrava zmluva_o_zabezpeceni_umeleckeho_vystupenia_kfd_fs_dubrava -
2022 zmluva_o_silvayovci zmluva_o_zabezpeceni_umeleckeho_vystupenia_kfd_silvayovci -
2022 Zmluva o poskytovaní FP Zmluva o poskytovaní FP na záujmové vzdelávanie detí Mesto Prešov 475,00€
2022 Zmluva o CVČ GKA PO Zmluva o pokytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí CVČ GKA PO 95,00€
2022 Zmluva CVČ Gsv.Moniky PO Zmluva o pokytnutí FP na záujmové vzdelávanie detí CVČ ako súčasť Gsv.Moniky Prešov 285,00€
2022 Dodatok č. 1 k zmluve ÚP Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 20. 04. 2022 MINOR PLAN - Ing. arch. Stanislav Dučay, autorizovaný architek 1 730,00€
2022 KZ Ing. Peter Kačmár kupna_zmluva_ing_peter_kacmar 50,00€
2022 Zmluva 1/2022 ANTIC Bar Zmluva 1/2022 ANTIC Bardejov 3 004,73€
2022 zmluva_c_1_2022_atrium_n zmluva_c_1_2022_atrium_n_o 313,00€
2022 zmluva_denny_stacionar zmluva_denny_stacionar_angelo 240,00€
2022 ramcova_zmluva_plynoma ramcova_zmluva_plynoma 46,80€
2022 zmluva_o_dielo_plynomase zmluva_o_dielo_janka_matejova_plynomaservis 7 017,00€
2022 zmluva_dpo_sr zmluva_c_3220783_dpo_sr 3 000,00€
2022 CVČ zmluva fin. prostrie zmluva_o_poskytnuti_fp_na_zaujmove_vzdelavanie_deti_cvc_beniakovce 1 805,00€


Ďalej