Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2023 dohoda_upsvar_c_23_37_05 dohoda_upsvar_c_23_37_054_2833_pupn 307,98€
2023 mandatna_zmluva_gress_s_ mandatna_zmluva_gress_s_r_o_stavebny_dozor_rekonstrukcia_ul_citnorinska 2 160,00€
2023 mandatna_zmluva_aip_pr_2 mandatna_zmluva_aip_projekt_s_r_o_cast_2_zateplenie_budovy_vymena_osvetlenia_vzduchotechniky_a_regulacie_vykurovacieho_systemu_stavebny_dozor 12 600,00€
2023 mandatna_zmluva_aip_proj mandatna_zmluva_aip_projekt_s_r_o_cast_1_vymena_stresnej_krytiny_a_bleskozvod_vykon_stavebny_dozor 5 400,00€
2023 zmluva_o_dielo_kd_cast_2 zmluva_o_dielo_sagansport_cast_2_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_kd_v_kapusanoch 274 071,68€
2023 najomna_zmluva_fint_kapu najomna_zmluva_obce_kapusany_fintice 1,00€
2023 zmluva_o_dielo_kd_sagans zmluva_o_dielo_sagansport_znizenie_energetickej_narocnosti_budovy_kulturneho_domu_v_kapusanoch_cast_1_vymena_stresnej_krytiny_a_bleskozvodu 109 571,80€
2023 zmluva_2023_kgr_pp3zs_pk zmluva_2023_kgr_pp3zs_pkpo_285_narodny_institut_vzdelavania_mladeze -
2023 zmluva_o_prenajme_miesta zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_talian 33,20€
2023 zmluva_o_prenajme_miesta zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_tomas 33,20€
2023 zmluva_o_prenajme_miesta zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_lorencikova 66,40€
2023 zmluva_o_prenajme_miesta zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_ligezkova 33,20€
2023 dodatok_c_1_city_light_s dodatok_c_1_city_light_slovakia_s_r_o 83 954,40€
2023 dodatok_c_1_stavoprojekt dodatok_c_1_stavoprojekt_k_zmluve_o_dielo_c_21114 -
2023 zmluva_fond_na_podporu_s zmluva_o_prispevku_na_projekt_podpory_sportu_c_z_2022_002_112 202 527,71€
2023 zmluva_c_1194_2023_psk zmluva_c_1194_2023_opr_o_poskytnuti_dotacie_psk 1 000,00€
2023 zmluva_o_reklame_c_5_gla zmluva_o_reklame_c_5_gladiator -
2023 dohoda_nadacia_coop_jedn dohoda_nadacia_coop_jednota 6 000,00€
2023 zmluva_deus zmluva_o_pripojeni_k_is_datove_centrum_obcia_a_miest_pre_clena_zmos -
2023 zmluva_o_inzercii zmluva_o_inzercii_koncert_gladiator_regionpress 81,00€
2023 zmluva_o_dielo_eurovia zmluva_o_dielo_eurovia_ul_cintorinska 212 809,27€
2023 sponzorska_zmluva_kergol sponzorska_zmluva_kergol_kdf_2023 200,00€
2023 zmluva_o_poskytnuti_nfp zmluva_o_poskytnuti_nfp_ukrajina 59 800,00€
2023 zmluva_o pripojeni_k_inf zmluva_o pripojeni_k_informacnemu_systemu_dcom -
2023 zmluva_o_poskytnuti_fina zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_c_23_514_03827_moderna_kniznica_moderne_a_kvalitne_publikacie 1 400,00€


Ďalej