Menu

Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rokčíslopredmetsuma
2022 Zmluva JRK ELWIS Zmluva o práve používania služby ELWIS JRK SLovensko s.r.o. 180,00€
2022 Zmluva os.údaje JRK Zmluva o spracúvaní osobných údajov JRK Slovensko s.r.o. -
2022 Zmluva Fúra KO 2022 Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti triedeného zberu zložiek KO Fúra s.r.o. 2022 -
2022 Zmluva ZS Pol.Gil.ILB Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10 2021 Poliklinika Giraltovce ILB, s.r.o. 2 718,75€
2022 Návrh poistnej zmluvy Návrh poistnej zmluvy č. 4619008504 Kooperatíva dodatok č. 4 1 406,65€
2022 Dodatok13 k NZ COOP Jedn Dodatek c. 13 2022 k NZ o dočasnom užívaní pozemku z 28. 08. 2020 COOP Jednota Prešov, s.d. -
2022 Zmluva VSD PečovskýFinti Zmluva o zriadení věcného bremena VSD, a.s. Juraj Pečovský k.ú. Fintice 948,00€
2022 ZMLUVA C. 1 2022 SARUS ZMLUVA C. 1 2022 nájomná zmluva kultúrny dom SARUS 30,00€
2021 Zmluva IGNITE Zmluva poskytovaní služieb IGNITE s.r.o. 75,00€
2021 Zmluva 12021 JK MET Zmluva č. 1 2021 o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií 30,00€
2021 Zmluva 12021 JK MET Zmluva č. 1 2021 o poskytovaní služieb zimnej údržby miestnych komunikácií 30,00€
2021 Dodatok č. 1 k ZoD MPKAN práce naviac k stavbe Kanalizácia stoka KB6, u. Cintorínska - dodatok 7 069,94€
2021 Nájomná zmluva 1 2021Bal bezplatné zapožičanie sôch BETLEHEM 2021 -
2021 Návrh PZ Kooperativa Návrh poistnej zmluvy 461008504 dodatok 3 270,00€
2021 Kúpna zmluva NDS, a.s.R4 Kupná zmluva 30803 KZ040 2021 1971 KarMa 2 751,76€
2021 RZ Kronospan 84 2021 Rámcová zmluva o odbere a zhodnocovaní odpadu č. ND 84 2021 Kronospan 60,00€
2021 Dodatok 1 k zod cmr Dodatok 1 k zod CMR 12 179,84€
2021 Dodatok 1 k RZ Jak Trans Dodatok č. 1 k Rámcovej kúpnej zmluve č. 1 2021 JAK TRANS s.r.o. -
2021 ZoD STAVOPROJEKT,s.r.o. Zmluva o dielo STAVOPROJEKT, s.r.o. 29 760,00€
2021 Rámcová zmluva ZKO Fúra Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblastí nakladania so zmesovým komunálnym odpadám 69 999,99€
2021 Rámcová zmluva Fúra s.r. Rámcová zmluva o poskytovaní služieb v oblasti nakladania s objemným odpadom Fúra 69 999,99€
2021 kupna_zmluva_ingmikolajo Kúpna zmluva Ing. L. Mikolajová 3 265,40€
2021 Zmluva Smetanka výzva KD Zmluva Smetanka Modernizácia Kultúrneho domu v Kapušanoch 1 500,00€
2021 zmluva_o_dielo_smetanka_ zmluva_o_dielo_smetanka_phrsr -
2021 dohoda_upsvar_31_37_0104 vykonávanie aktivačnej činnosti od 1. 1. 2022 - 31. 3. 2023 -


Ďalej