Zmluvy, faktúry, objednávky

Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2020 Kúpna zmluva č. 02/2020 kúpna zmluva pozemok parcela KN C č. 294 Anna Kočiščáková -
2020 DoD č. 1 k 20/37/054/182 Dodatok k dohode UPSVaR č. 20/37/054/182 -
2020 5190052731 Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie (Komunálna poisťovňa) -
2020 - Zmluva o návratnej finančnej výpomoci (Ministerstvo financií SR) -
2020 - Zmluva o uzavretí budúcej zmluvy (Fintice - Vodovod, kanalizácia, Rozšírenie vodovodu a kanalizácie) -
2020 10/2020 Zmluva o dielo č.10/2020 (Oprava strechy jedálne ZŠ s MŠ Kapušany) -
2020 20/37/012/369 Dohoda č. 20/37/012/369 (ÚPSVaR Prešov) -
2020 KY-2020/155-OCU-004 Mandátna zmluva stavebný dozor Oprava strechy jedálne ZŠ s MŠ Kapušany Viliam Molnár -
2020 - Zmluva o krátkodobom prenájme sály kultúrneho domu -
2020 KY-2020/ Zmluva o odchyte túlavých zvierat -
2020 4619008504 Dodatok č.2 k Poistnej zmluve č. 4619008504 -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Lysina -
2020 Zmluva USVRK-OIP Zmluva o spolupráci terénny sociálny pracovník -
2020 911/2020/DPR Zmluva č. 911/2020/DPR PSK Program 1: Podpora cyklodopravy a cykloturizmu -
2020 Licencna_zmluva_Hrad_Kap Licenčná zmluva na udelenie súhlasu k dielu digitálnej dokumentácie NKP - Hrad Kapušany -
2020 Z202023300_Z Kúpna zmluva č. Z202023300_Z Up Slovensko, s.r.o. stravné poukážky -
2020 ZmluvaVVS_622_2020 ZmluvaVVS_622_2020 -
2020 - Dodatok č.1/2020 k VZN obce Kapušany č.3/2019 o určení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Kapušany -
2020 - Zmluva o grantovom účte (Zmena zdroja vykurovania budovy ZŠ Kapušany) -
2020 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb (0918 796 065) -
2020 - Izolácia strechy školskej jedálne -
2020 UV SR 38/2020 Zmluva č. UV SR 38/2020 - dotácia na vydanie publikácie -
2020 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (t.č.0517941333) -
2020 - Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb (t.č. 0517481736) -
2020 - Nájomná zmluva o užívaní pozemkov - Horečný -


Ďalej