Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 2020/1 VZN obce Kapušany č.1/2020 o prevádzkovom poriadku pohrebiska obce Kapušany -
2020 2020/4 VZN obce Kapušany č.4/2020, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť Územného plánu obce Kapušany, Zmeny a doplnky č.4/2019 -
2020 2020/3 VZN obce Kapušany č.3/2020 Domový poriadok -
2020 2020/2 VZN obce Kapušany č.2/2020 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Kapušany -
2020 - Dodatok č.1/2020 k VZN obce Kapušany č.3/2019 o určení spoločného školského obvodu ZŠ s MŠ Kapušany -