Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2022 - Rekonštrukcia MK k Slovnaftu -
2022 prieskum trhu Mzdová agenda a personalistika -
2022 Prieskum trhu PD rekonštrukcia časti miestnej komunikácie ul. Cintorínska -
2021 - „Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná“ -
2021 VO Rekonštrukcia spl.kan Verejné obstarávanie - „Rekonštrukcia splaškovej kanalizácie v obci Kapušany, ulice Urbárska a Severná“ -
2021 VO-prieskum trhu Donáška stravy pre seniorov v Dennom centre -
2020 VO odpady Prieskum trhu služby v odpadovom hospodárstve -
2020 súhrnná správa 3. Q 2020 -
2020 - Izolácia strechy školskej jedálne -
2020 BzM Prieskum trhu Výplne otvorov strielní -
2020 - Prieskum trhu - plastové okná a dvere dom nádeje Kapušany -