Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 Položky" - -
2021 2021/132 Objednávame si u Vás transp. silikonovú farbu 15 l Acryl biely 300 ml. Položky 132,71€
2021 2021/131 Objednávame si u Vás aktualizáciu rozpočtu PD Rekonštrukcia školskej jedálne ZŠ s MŠ Kapušany. Položky 170,00€
2021 2021/130 Objednávame si u Vás 1 kus tlačenej knihy: "Zákon o obecnom zriadení - komentár, 2. vydanie." Položky 68,00€
2021 2021/129 Objednávame si u Vás poskytnutie stravy: obedy pre členov odberných miest testovania na prítomnosť COVID - 19, dňa 22.05.2021 - 8 x obed. Položky 24,00€
2021 2021/128 Objednávame si u Vás kancelárske potreby a spotrebný materiál pre Obecný úrad Kapušany: 16 ks stolových stojanov, 60 ks A4 obálka "Doporučene" Položky -
2021 2021/127 Objednávame si u Vás podľa rozpisu: vlajka s tunelom obecná rozmer 100 x 150 v počte 10 ks, zástava obce s rahnom rozmer 200 x 150 v počte 3ks a obecná vlajka stolová so stojanom dreveným so zárezom - 3 ks. Položky -
2021 2021/126 Objednávame si u Vás kancelárske potreby pre Obecný úrad Kapušany. Položky 95,54€
2021 2021/125 Objednávame si u Vás dočistenie prítoku vodného toku Kapušiansky potok. Položky 1 080,00€
2021 2021/124 Objednávame si u Vás fotografické práce - reprezentačné fotografie obce Kapušany - všeobecne pre účely propagácie obce a fotografické práce pre zachytenie života v obci v roku 2021 (spracovanie fotoknihy do 31.1.2022). Položky 500,00€
2021 2021/123 Objednávame si u Vás dotlač kníh Kapušany v počte 50 ks. Položky 588,50€
2021 2021/122 Objednávame si u Vás servis mobilného WC na hrade Kapušany - priebežne podľa potreby. Položky 36,00€
2021 2021/121 Objednávame si u Vás poskytnutie stravy: obedy pre členov odberných miest testovania na prítomnosť COVID - 19, dňa 08.05.2021 - 16 x obed. Položky 48,00€
2021 2021/120 Objednávame si u Vás Kardaňový hriadeľ - 1 ks. Položky 70,00€
2021 2021/119 Objednávame si u Vás Mulčovač STARK KS 135 - 1 ks. Položky 980,00€
2021 2021/118 Objednávame si u Vás vypracovanie geometrického plánu - výstavba chodníka na ul. Železničná, Kapušany. Položky -
2021 2021/117 Objednávame si u Vás príslušenstvo na motorovú pílu: lišta - 1 ks; reťaz - 1 ks. Položky 53,00€
2021 2021/116 Objednávame si u Vás výrobu a montáž: sieťky proti hmyzu na okná v 18b.j. v Kapušanoch. Položky -
2021 2021/115 Objednávame si u Vás výmenu ventilu radiátora v spoločenskej sále Kultúrného domu v Kapušanoch - 1 ks. Položky -
2021 2021/114 Objednávame si u Vás "Motorový fúkač a vysávač STIHL SH 86". Položky 429,00€
2021 2021/113 Objednávame si u Vás "Snežnú frézu CUB CADET XS3 71 SWE". Položky 1 616,00€
2021 2021/112 Objednávame si u Vás vyhotovenie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia v obci Kapušany. Položky 450,00€
2021 2021/111 Objednávame si u Vás propagačné materiály v súvislosti s publicitou projektu " Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany" : Dočasný pútač - 1 ks/v zmysle manuálu OPKŽP/exteriérový, Stála tabuľa - 1ks v zmysle manuálu OPKŽP/exteriérový. 930,00€
2021 2021/110 Objednávame si u Vás dekontamináciu chlad. zariadenia Položky 140,00€
2021 2021/109 Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.4.2021 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: " Opatrenia mimo vodného toku v obci Kapušany". Položky 1 400,00€


Ďalej