Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 Položky" - -
2021 2021/101 Objednávame si u Vás kovový kontajner pozinkovaný 1100L v počte 1ks, vrátane dopravy - 18 b.j. Kapušany. Položky 330,00€
2021 2021/100 Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.4.2021 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: " Zateplenie požiarnej zbrojnice Kapušany". 1 500,00€
2021 2021/99 Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.4.2021 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Zmena účelu využitia časti požiarnej zbrojnice Kapušany". 240,00€
2021 2021/98 Objednávame si u Vás 50 ks ochranných oblekov. 242,04€
2021 2021/97 Objednávame si u Vás poskytnutie stravy: obedy pre členov odberných miest testovania na prítomnosť COVID - 19, dňa 17.04.2021 - 16 x obed. 48,00€
2021 2021/96 Objednávame si u Vás: ochranné prostriedky a kancelárske potreby - testovanie 17.04.2021. Položky 172,15€
2021 2021/95 Objednávame si u Vás formuláre a matričné doklady: rodný list - 70 ks; sobášny list - 70 ks; úmrtný list - 90 ks. 25,76€
2021 2021/94 Objednávame si u Vás účasť na školení - webinári: "Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2021" Položky 45,00€
2021 2021/93 Objednávame si u Vás čističku Ionic-CARE Triton s príslušenstvom - sčítanie obyvateľov 2021 149,00€
2021 2021/92 Na základe cenovej ponuky z 13.4.2021 si u vás objednávame výpočtovú techniku: Microsoft Desktop 900 s AES, CZ&SK - sčítanie obyvateľov 2021. 42,00€
2021 2021/91 Na základe cenovej ponuky zo dňa 29.3.2021 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Rozšírenie kanalizácie pri amfiteátri Kapušany" 3 060,00€
2021 2021/90 Objednávame si u Vás trojkolesovú kosačku s pojazdom HECHT5543 SXE - 6 b.j. 494,90€
2021 2021/89 Objednávame u Vás elektronický prístupový systém DiS 20 na ul. Púchovská 696/52, Kapušany, 082 12<br /> 417,84€
2021 2021/88 Objednávame si u Vás poskytnutie stravy: obedy pre členov odberných miest testovania na prítomnosť COVID - 19, dňa 10.04.2021 - 16 x obed. 48,00€
2021 2021/87 Objednávame si u Vás 30 ks plechových smetných nádob 110l, 0,8 mm, cena za 1ks - 31,80 EUR, vrátane dopravy Položky 954,00€
2021 2021/86 Objednávame si u Vás poskytnutie stravy: obedy pre členov odberných miest testovania na prítomnosť COVID - 19, dňa 03.04.2021 - 16 x obed. 48,00€
2021 2021/85 Objednávame si u Vás spracovanie projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie a zároveň všetky súhlasné stanoviská dotknutých orgánov na stavbu Športový areál – Park sv. Cyrila a Metoda. Položky 1 700,00€
2021 2021/84 Objednávame si u Vás poskytnutie stravy: obedy pre členov odberných miest testovania na prítomnosť COVID - 19, dňa 27.03.2021 - 16x obed. 48,00€
2021 2021/83 Objednávame si u Vás výrobu a montáž okien - 3 ks veľké a 1ks malé okno - BNŠ Kapušany. Položky 301,00€
2021 2021/82 Objednávame si u Vás 3 balenia obálok A5, 1 bal/1000ks/22,37€. 67,10€
2021 2021/81 Objednávame si u Vás: doručenky B6, samoprepis, samolepiaca s odtrhávacou páskou (125x176 mm) - 500ks; doručenky DVR s opakovaným doručením, samoprepis, samolepiace lepenie s odtrhávacou páskou (125x176 mm) - 500 ks. 84,00€
2021 2021/80 Objednávame si u Vás grafické spracovanie a tlač obecného občasníka Pod Kapušanským hradom - 600ks. 662,40€
2021 2021/79 Objednávame si u Vás myš GENIUS NX-7015 Položky 9,60€
2021 2021/78 Objednávame si u Vás vykonanie deratizačných prác na ulici Sadová v Kapušanoch. 96,00€


Ďalej