Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2024 zmluva_o_reklame_mArchus zmluva_o_reklame_mArchus_kfd_2024 300,00€
2024 zmluva_pohrebisko_farkas zmluva_c_373_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_maria_farkasova 66,40€
2024 zmluva_pohrebisko_farkas zmluva_c_416_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_maria_farkasova 16,60€
2024 zmluva_hrob_miesto_kokos zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_ladislav_kokoska 33,20€
2024 zmluva_pohrebisko_jakubi zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_313_jan_jakubik 16,60€
2024 zmluva_pohrebisko_jakubi luva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_231_jan_jakubik 66,40€
2024 zmluva_pohrebisko_jaksov luva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_maria_jaksova 33,20€
2024 zmluva_pohrebisko_eliaso zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_eva_eliasova 33,20€
2024 zmluva_pohrebisko_jecusk zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_ladislav_jecusko_2 66,40€
2024 zmluva_pohrebisko_kaluho zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_marta_kaluhova 33,20€
2024 zmluva_pohrebisko_palovi zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_marta_palovicova 66,40€
2024 zmluva_pohrebisko_trusov zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_katarina_trusova 66,40€
2024 zmluva_pohrebisko_jecusk zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_ladislav_jecusko 33,20€
2024 zmluva_kocanova zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_bozena_kocanova 33,20€
2024 zmluva_madzikova zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_maria_mazdikova 66,40€
2024 zmluva_o_prenajme_miesta zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_anna_belisova 66,40€
2024 ramcova_zmluva_o_poskyto ramcova_zmluva_o_poskytovani_sluzieb_orange_slovensko -
2024 zmlvua_aricoma zmluva_aricoma_o_poskytovani_sluzieb_c_skbz_240079 -
2024 zmluva_koncert_hammel_pr zmluva_o_sprostredkovani_koncertu_pavol_hammel_a_prudy_16_8_2024 8 300,00€
2024 najomna_zmluva_cyklocest najomna_zmluva_cyklocesticka_fintice_kapusany -
2024 dohoda_upsvar_ludia_a_hr dohoda_upsvar_ludia_a_hrady_krok_s_socialnej_ekonomike_2024 355 232,90€
2024 dodatok_c_1_hrad_lukac dodatok_c_1_k_najomnej_zmluve_nkp_hrad_kapusany_judr_lukac 200,00€
2024 zmluva_o_spolupraci_szus zmluva_o_spolupraci_szus_dama_fs_kapusancan -
2024 zmluva_c_4_2024_arcidiec zmluva_c_4_2024_arcidiecezna_charita_koscie_fp_na_prevadzku_poskytovanej_socialnej_sluzby 714,00€
2024 najomna_zmluva_pd_kapusa najomna_zmluva_pd_kapusany_zastavka_sad_ul_presovska 100,80€


Ďalej