Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2023 navrh_poistnej_zmluvy_c_ navrh_poistnej_zmluvy_c_1009900957_dodatok_c_7 2 435,67€
2022 zmluvy_odidenci_denne_ce zmluvy_odidenci_denne_centrum -
2022 Zmluva 1/2022 ANTIC Bar Zmluva 1/2022 ANTIC Bardejov 3 004,73€
2021 280/2021 Dočasný pútač exteriérový - Zmena zdroja vykurovania budov ZŠ Kapušany Položky: Dočasný pútač exteriérový, 1.000000 ks, Suma položky 650.00 Eur, 650,00€
2021 279/2021 Zneškodnenie odpadu ÚVKO - mesiac 03 a 04 2021, na základe zmluvy. Položky: Odvoz a likvidacia odpadu z VKK za mesiac október, 1.000000 ks, Suma položky 792.03 Eur, 792,03€
2021 278/2021 Transp. silikonová farba 15 l , Acryl biely 300ml. Položky: Materiál, 1.000000 ks, Suma položky 132.71 Eur, 132,71€
2021 277/2021 Vyhotovenie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia v obci Kapušany - chodník ulica Železničná Položky: Vyhotovenie projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia v obci Kapušany - chodník ulica Železničná, 1.000000 ks, Suma položky 450,00€
2021 276/2021 odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 05/2021 Položky: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 01/2021, 1.000000 ks, Suma položky 169.14 Eur, 169,14€
2021 275/2021 Služby za mobilné telefóny všetky strediská 20.5.2021-19.6.2021 Položky: Služby za mobilné telefóny všetky strediská, 1.000000 ks, Suma položky 324.68 Eur, 324,68€
2021 274/2021 Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac máj 2021 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spot 1 218,80€
2021 273/2021 kancelárske potreby -OcÚ Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 95.54 Eur, 95,54€
2021 272/2021 RK Memphis - Licencia Položky: 1.000000 ks, Suma položky 1100.52 Eur, 1 100,52€
2021 271/2021 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305 AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 52.66 Eur, 52,66€
2021 270/2021 Zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby január-jún 2021 + poradenstvo Položky: zabezpečenie činnosti zodpovednej osoby, 1.000000 ks, Suma položky 105.00 Eur, 105,00€
2021 269/2021 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO326FD - os. MV Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 36.00 Eur, 36,00€
2021 268/2021 školenie" Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve" - 19.5.2021 Položky: školenie , 1.000000 ks, Suma položky 22.00 Eur, 22,00€
2021 267/2021 strava pre členov odberných miest testovania COVID 19 v dňoch 03.04.2021; 10.04.2021; 17.04.2021 a 24.04.2021 - 64 obedov (4x16ks) Položky: strava testovanie COVID 19, 1.000000 80ks, Suma položky 192.00 Eur, 192,00€
2021 266/2021 odvoz a likvidácia odpadu - apríl 2021 Položky: odvoz a likvidácia odpadu, 1.000000 ks, Suma položky 2149.26 Eur, 2 149,26€
2021 265/2021 mesačný poplatok ELWIS, 5/2021 Položky: mesačný poplatok ELWIS, 1.000000 ks, Suma položky 216.00 Eur, 216,00€
2021 264/2021 FA na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundácia odmeny za mesiac apríl 2021: Daniela Zvánovcová - testovanie 3.4. a 17.4.2021; Klára Valičková - 10.4., 17.4 a 24.4.2021; Alžbeta Pribulová - 3.4. a 24.4.2021; katarína Marcinová - 10.04..2021 Položky: FA na 1 550,84€
2021 263/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia - OM 224565, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - apríl 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 83.59 Eur, 83,59€
2021 262/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- apríl 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 183.12 Eur, 183,12€
2021 261/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom - apríl 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 475.61 Eur, 475,61€
2021 260/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 za OcÚ=172,1€ a 661613 za10 b.j BNŠ=573,21€ - apríl 2021 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 745.31 Eur, 745,31€
2021 259/2021 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za apríl 2021 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 240.47 Eur, 240,47€


Ďalej