Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 207/2021 odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 04/2021 Položky: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 01/2021, 1.000000 ks, Suma položky 291.66 Eur, 291,66€
2021 206/2021 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 42.94 Eur, 42,94€
2021 205/2021 Na základe Zmluvy Vám fakturujeme užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy za 1. kvartál 2021. Položky: užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy , 1.000000 ks, Suma položky 777.48 Eur, 777,48€
2021 204/2021 ochranný ovral a kancelárske potreby - perá, motúz, obálky, vrecia do koša - testovanie COVID 19 Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 172.15 Eur, 172,15€
2021 203/2021 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur, 176,40€
2021 202/2021 oprava bezdrôtového rozhlasu - modul dobíjania, akumulátor, reproduktor a doprava Položky: Oprava bezdrôtového rozhlasu , 1.000000 ks, Suma položky 265.20 Eur, 265,20€
2021 201/2021 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za marec 2021 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 287.73 Eur, 287,73€
2021 200/2021 účastnícky poplatok na školení - webinári: "Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2021" Položky: účastnícky poplatok na školení - webinári: "Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2021", 1.000000 ks, S 45,00€
2021 199/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom - marec 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 366.31 Eur, 366,31€
2021 198/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- marec 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 192.05 Eur, 192,05€
2021 197/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia - OM 224565, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - marec 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 76.13 Eur, 76,13€
2021 196/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613 za 10 b.j BNŠ - marec 2021 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 763.85 Eur, 763,85€
2021 195/2021 30 ks 120 l kontajner plechový čierny Položky: Kontajner plastový čierny 1100l, 110l, 120l., 30.000000 ks, Suma položky 954.00 Eur, 954,00€
2021 194/2021 FA na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundácia odmeny za mesiac marec 2021: Daniela Zvánovcová - testovanie 13.3. a 20.3.2021; Klára Valičková - 6.3. a 20.3.2021; Alžbeta Pribulová - 6.3. a 27.3.2021 Položky: FA na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundá 1 690,60€
2021 193/2021 Výmena meračov tepla v 6BJ - Kapušany Položky: Výmena meračov tepla, 1.000000 ks, Suma položky 886.80 Eur, 886,80€
2021 192/2021 Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z049 - mesačný prenájom kopírky TA2507, počet kópií - 03/2021 Položky: Zmluva o poskytovaní služieb č. SK -2020-Z008, 1.000000 ks, Suma položky 296.81 Eur, 296,81€
2021 191/2021 Poukážky v mesiaci marec 2021 - Lacková Marcela - 102,-€ a Horvátová Milena - 25,50€ Položky: Poukážky, 1.000000 ks, Suma položky 127.50 Eur, 127,50€
2021 190/2021 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za mesiac Marec 2021 Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 74.40 Eur, 74,40€
2021 189/2021 Nebezpečný odpad marec 2021 Položky: Nebezpečný odpad , 1.000000 ks, Suma položky 32.40 Eur, 32,40€
2021 188/2021 Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za spotrebovanú energiu pri prevadzkovaní verejného osvetlenia v obci za mesiac apríl 2021 Položky: Zmluva o dielo 3A-ZOD-0020918, Čl.4, bod 4 a Prílohy č.3 k zmluve, splatku za sp 1 439,03€
2021 187/2021 V zmysle zmluvy o dielo 3A-ZOD-0020918, článok 5 bod 3 prvádzku a údržbu ver. osvetlenia v obci Kapušany Položky: Monitoring, prevádzka a údržba 305 sv. bodov za august 2017, 1.000000 ks, Suma položky 408.00 Eur, 408,00€
2021 186/2021 strava pre členov odberných miest testovania COVID 19 v dňoch 20.03.2021 a 27.03.2021 - 32 obedov Položky: strava testovanie COVID 19, 1.000000 80ks, Suma položky 96.00 Eur, 96,00€
2021 185/2021 Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení 03/2021 Položky: Mesačný servisný paušál na údržbu a opravu technických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 120.00 Eur, 120,00€
2021 184/2021 Prenájom rohoží za obdobie za obdobie 01.03.2021 -31.03.2021 Položky: Prenájom rohoží , 1.000000 ks, Suma položky 31.66 Eur, 31,66€
2021 183/2021 Poplatky za telekomunikačné služby 051/7481736 - matrika Položky: Telefon matrika, 1.000000 ks, Suma položky 19.99 Eur, 19,99€


Ďalej