Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2021 2021/101 Objednávame si u Vás kovový kontajner pozinkovaný 1100L v počte 1ks, vrátane dopravy - 18 b.j. Kapušany. Položky 330,00€
2021 2021/84 Objednávame si u Vás poskytnutie stravy: obedy pre členov odberných miest testovania na prítomnosť COVID - 19, dňa 27.03.2021 - 16x obed. 48,00€
2021 2021/72 Objednávame si u Vás 5x digestor OP 630 W - 1ks po 59,90 EUR , poštovné Slovenská pošta 4,70 EUR - 18 b.j. Položky 304,20€
2021 207/2021 odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 04/2021 Položky: odber a ekologicky vhodné nakladanie s odpadmi - testovanie 01/2021, 1.000000 ks, Suma položky 291.66 Eur, 291,66€
2021 206/2021 Faktúra za dodané PHM Drive Diesel - PO305AH - traktor Položky: Faktúra za dodané PHM Drive Diesel, 1.000000 ks, Suma položky 42.94 Eur, 42,94€
2021 205/2021 Na základe Zmluvy Vám fakturujeme užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy za 1. kvartál 2021. Položky: užívanie elektrickej energie digitálnej stanice na budove Základnej školy , 1.000000 ks, Suma položky 777.48 Eur, 777,48€
- 2021/100 Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.4.2021 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: " Zateplenie požiarnej zbrojnice Kapušany". Položky 1 500,00€
- 2021/99 Na základe cenovej ponuky zo dňa 16.4.2021 si u Vás objednávame vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: "Zmena účelu využitia časti požiarnej zbrojnice Kapušany". Položky 240,00€
- 2021/98 Objednávame si u Vás 50 ks ochranných oblekov. Položky 242,04€
2021 204/2021 ochranný ovral a kancelárske potreby - perá, motúz, obálky, vrecia do koša - testovanie COVID 19 Položky: kancelárske potreby , 1.000000 ks, Suma položky 172.15 Eur, 172,15€
2021 203/2021 Odvoz a likvidácia odpadu z VKK Položky: Odvoz a likvidácia odpadu z VKK za m, 1.000000 ks, Suma položky 176.40 Eur, 176,40€
- 2021/97 Objednávame si u Vás poskytnutie stravy: obedy pre členov odberných miest testovania na prítomnosť COVID - 19, dňa 17.04.2021 - 16 x obed. Položky 48,00€
2021 202/2021 oprava bezdrôtového rozhlasu - modul dobíjania, akumulátor, reproduktor a doprava Položky: Oprava bezdrôtového rozhlasu , 1.000000 ks, Suma položky 265.20 Eur, 265,20€
2021 201/2021 Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ za marec 2021 Položky: Stravné zamestnancov ZŠ s MŠ, 1.000000 ks, Suma položky 287.73 Eur, 287,73€
2021 200/2021 účastnícky poplatok na školení - webinári: "Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2021" Položky: účastnícky poplatok na školení - webinári: "Správne, komplexné a prehľadné vedenie pokladničnej agendy v roku 2021", 1.000000 ks, S 45,00€
2021 199/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia OM224476 za Kultúrny dom - marec 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za Kultúrny dom, 1.000000 ks, Suma položky 366.31 Eur, 366,31€
2021 198/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia za Zdravotné stredisko, Hlavná 100, č. OM 224560- marec 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za - Zdravotné stredisko, 1.000000 ks, Suma položky 192.05 Eur, 192,05€
2021 197/2021 Elektrina-dodávka a distribúcia - OM 224565, Požiarnická 431, za Požiarnu zbrojnicu - marec 2021 Položky: Elektrina-dodávka a distribúcia za 01/2018 , 1.000000 ks, Suma položky 76.13 Eur, 76,13€
2021 196/2021 Elektrina - dodávka a distribúcia OM 224526 a 661613 za 10 b.j BNŠ - marec 2021 Položky: Elektrina - dodávka a distribúcia za BNS, 1.000000 ks, Suma položky 763.85 Eur, 763,85€
2021 195/2021 30 ks 120 l kontajner plechový čierny Položky: Kontajner plastový čierny 1100l, 110l, 120l., 30.000000 ks, Suma položky 954.00 Eur, 954,00€
2021 2021/96 Objednávame si u Vás: ochranné prostriedky a kancelárske potreby - testovanie 17.04.2021. Položky 172,15€
- 2021/95 Objednávame si u Vás formuláre a matričné doklady: rodný list - 70 ks; sobášny list - 70 ks; úmrtný list - 90 ks. Položky 20,24€
2021 194/2021 FA na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundácia odmeny za mesiac marec 2021: Daniela Zvánovcová - testovanie 13.3. a 20.3.2021; Klára Valičková - 6.3. a 20.3.2021; Alžbeta Pribulová - 6.3. a 27.3.2021 Položky: FA na základe Zmluvy o zriadení MOM - refundá 1 690,60€
2021 193/2021 Výmena meračov tepla v 6BJ - Kapušany Položky: Výmena meračov tepla, 1.000000 ks, Suma položky 886.80 Eur, 886,80€
- 2021/93 Objednávame si u Vás čističku Ionic-CARE Triton s príslušenstvom - sčítanie obzvateľov 2021 Položky 149,00€


Naspäť Ďalej