Zmluvy, faktúry, objednávky, VO


Faktúry   Objednávky   Zmluvy   Verejné obstarávania   VZN


rok číslo predmet suma
2024 najomna_zmluva_pd_kapusa najomna_zmluva_pd_kapusany_zastavka_sad_ul_presovska 100,80€
2024 zmluva_mila_hm zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_mila 66,40€
2024 zmluva_pribula_hm zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_pribula 33,20€
2024 zmluva_luterancikova zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_luterancikova 66,40€
2024 zmluva_o_prenajme_miesta zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_vojs 33,20€
2024 zmluva_o_buducej_kupnej_ zmluva_o_buducej_kupnej_zmluve_ing_arch_gmitter_zberny_dvor_kapusany 5 637,90€
2024 zmluva_o_poskytovani_ps zmluva_o_poskytovani_pravnych_sluzieb 4 980,00€
2024 zmluva_o_dielo_numeral zmluva_o_dileo_numeral_pd_rekonstrukcia_zberneho_dvora_v_obci_kapusany 14 400,00€
2024 zmluva_o_poskytnuti_fina zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_na_zaujmove_vzdelavanie_deti_c_05_2024 285,00€
2024 dohoda_upsvar_24_37_054_ dohoda_upsvar_24_37_054_53_podpora_udrzania_pracovnych_navykov_pupn_2 -
2024 zmluva_vsd_0323__o_zriad zmluva_vsd_0323__o_zriadeni_vecneho_bremena_c_stavby_9008781 300,00€
2024 zmluva_o_zabezpeceni_sys zmluva_o_zabezpeceni_systemu_zdruzeneho_nakladania_s_odpadmi_z_obalov_a_s_odpadmi_z_neobalovych_vyrobkov_natur_pack -
2024 zmluva_c_1424_317_o_posk zmluva_c_1424_317_o_poskytnuti_dotacie_z_prostriedkov_dobrovolenej_poziarnej_ochrany_sr 1 400,00€
2024 zmluva_sck_uspresov_o_po zmluva_sck_uspresov_o_poskytnuti_financnej_dotacie_z_rozpoctu_obce_kapusany_2024 900,00€
2024 dohoda_upsvar_24_37_010_ dohoda_upsvar_24_37_010_63_aktivacna_cinnost -
2024 zmluva_o_poskytnuti_sluz zmluva_o_poskytnuti_sluzieb_eu_grant_sro 5 000,00€
2024 zmluva_o_prenajme_miesta zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_tkac 66,40€
2024 zmluva_o_prenajme_miesta zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_putnocka_2 33,20€
2024 zmluva_o_prenajme_miesta zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_putnocka_1 66,40€
2024 zmluva_o_poskytnuti_fp_p zmluva_o_poskytnuti_financnych_prostriedkov_cvc_mesto_presov_ 665,00€
2024 zmluva_o_prenajme_miesta zmluva_o_prenajme_miesta_na_pohrebisku_kapusany_stachurova 33,20€
2024 zmluva_c_1_2024_diakonic zmluva_c_1_2024_diakonicky_domov_elim_n_o_2024 1 428,00€
2024 najomna_zmluva_umiestnen najomna_zmluva_umiestnenie_boxu_balikovo_slovak_parcel_service_sro 20,00€
2024 kupna_zmluva_vvs_60_2_20 kupna_zmluva_vvs_60_2_2024_iu_kanalizacia_a_cov 1,00€
2024 ramcova_zmluva_kronospan ramcova_zmluva_kronospan_odber_a_zhodnotenie_odpadu_nd_19_2024 -


Naspäť Ďalej