Detail zmluvy

Identifikátor: zmluva_sck_uspresov_o_po

Popis: zmluva_sck_uspresov_o_poskytnuti_financnej_dotacie_z_rozpoctu_obce_kapusany_2024

Rok: 2024

Dátum zverejnenia: 20.03.2024

Cena: 900,00€

Údaje o dodávateľovi

Dodávateľ: Slovenský Červený kríž, Územný spolok Prešov

IČO: 00416231

Adresa dodávateľa: Jarkova 45, 080 01 Prešov

Platca DPH: nie

Poznámka: zmluva_sck_uspresov_o_poskytnuti_financnej_dotacie_z_rozpoctu_obce_kapusany_2024

Zodpovedná osoba

Meno a priezvisko: Ing. Ján Zemčák

Funkcia: starosta obce